Lichtjes


Onder de titel "Lichtje" heb ik een aantal korte meditaties in De Fakkel, het contactorgaan van de Vrije Gereformeerde Kerk in Wolvega, waar ik van 2014-2020 part time gewerkt heb als gemeente-coach. Ze zijn vaak afgestemd op de periode van het kerkelijk jaar waarin het blad verscheen en geschreven om de lezer uit te nodigen tot een momentje van bezinning en contact zoeken met God. Ik hoop dat de 'lichtjes' in mijn blog dat ook zullen bewerkstelligen bij jou.