Babylonië, Babyloniërs en het boek Daniël


Dit artikel hoort bij Goed voorbereid, deel 2: Daniël 3:16-18

Nieuw Babylonische rijk

Het Babylonische rijk heeft een geschiedenis van meer dan duizend jaar. Tijdens de hoogtepunten van die geschiedenis, vooral in de 18e en de 6e eeuw voor Chr., heeft het Babylonische rijk een grote invloed gehad op de wereld van het Oude Nabije Oosten.

Het wegvoeren van een groot deel van de bevolking van Juda in 586 voor Chr. door de legers van koning Nebukadnessar II betekende het begin van de Babylonische ballingschap, die duurde tot 539 voor Chr. Hiermee heeft het Babylonische rijk een einde gemaakt aan het koninkrijk Juda. In het Oude Testament heeft dat diepe sporen nagelaten.
  

Het bijbelboek Daniël speelt zich af in Babylon tijdens de Babylonische ballingschap, in de tijd van Babylonische en Medische koningen. Net als tientallen jaren later de priester Nehemia (Nehemia 1:11) hadden Daniël en zijn vrienden een hoge positie aan het Babylonische hof. De Babylonische koning Nebukadnessar II speelt een grote rol in het boek.

De 3 vrienden van Daniël heetten Hananja, Misaël en Azarja. Wanneer ze in dienst van het Babylonische rijk komen, krijgen ze Babylonische namen. Daniël heet dan Beltesassar, z'n 3 vrienden resp. Sadrach, Mesach en Abednego. Je kunt dat lezen in Daniël hfdst.1, verzen 6 - 7.