Opzet van het project 

Het hoofdthema Neem verantwoordelijkheid voor jouw leven is uitgewerkt in vijf deelthema’s:

 1. Met een gerust hart de Bijbel vertrouwen
 2. Het grote verhaal (over bijbel lezen)
 3. Uw wil geschiede (over ons bidden)
 4. Als God nee zegt (onverhoorde gebeden)
 5. Een en al oor (over geestelijk groeien en luisteren naar God)
 

Het project bestaat dus uit vijf deelthema's, die in even zo veel gespreksavonden aan de orde gesteld zijn.

 • Elk deelthema werd geïntroduceerd in een themadienst op zondagmorgen.
 • De gespreksavonden werden gehouden op verschillende avonden van de week, van zondag t/m donderdag.
 • Voor elke gespreksavond waren een video ( ± 11 à 13 min.) en een gesprekspapier beschikbaar op deze website.
 • Iedere deelnemer kon aangeven welke avond van de week hem/haar het beste paste.
 • De indeling van de gespreksgroepjes werd op basis van de aanmeldingen en voorkeuren gemaakt en gecommuniceerd met de deelnemers.
 • Na elke themadienst hebben de groepen 1½ week de gelegenheid gehad het betreffende deelthema te bespreken.

    

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen