Met een gerust hart de Bijbel vertrouwen


 Op deze pagina vind je:

 • de opname van de preek van de eerste themadienst (6 oktober) incl. het inleidende filmpje
 • de gespreksvragen en de video voor de eerste bijeenkomst
  

Themadienst 6 oktober 2019

     

 
Voorganger: ds. Johan Trommel 

Bijbelgedeelten:

 • Genesis hfdst.12, verzen 1 t/m 4 (gelezen door Mirjam Jonker)
 • Psalm 119, verzen 97 t/m 105
   

       

Eerste bijeenkomst
 
GESPREKSVRAGEN
 

 Verbonden met elkaar

 • Kennismakingsrondje: vertel iets over jezelf.
 • Wat verwacht je van dit gemeenteproject?
 • Heb jij kort geleden iets gedaan dat veel vertrouwen van jou vroeg (bungeejumpen, achtbaan, skidiving, zipline, solliciteren enz.). Vertel eens, hoe voelde dat?


Bekijk de video-studie vanuit Oasis-church


 • Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen hebt.


Introductie

De algemeen heersende gedachte vandaag de dag is: “het christelijk geloof is een sprookje. Al de wonderen in de Bijbel kunnen gewoon niet waar zijn. Geloven is voort zwakkelingen die een ruggensteun nodig hebben om het leven door te komen. Je moet wel dom of onwetend zijn om deze onzin te geloven”.

In werkelijkheid kun je met een gerust hart aannemen dat de Bijbel accuraat, betrouwbaar en waar is. De Bijbel is een historisch document dat ons Gods volmaakte plan toont om ons te redden van onze zonden, en ons de mogelijkheid aanreikt tot een herstelde relatie met Hem door het leven, de dood en de opstanding van Jezus. De Bijbel leert ons dat God wil dat wij Hem kennen en hoe Hij wil dat wij zullen leven.


Gesprek

1. Herinner je je nog dat je je eerste bijbel kreeg? Wie gaf jou je eerste bijbel en waarom deed hij/zij dat?
  
2. Wat is jouw ervaring met de Bijbel?
 • Ben jij opgegroeid in een gezin waar elke dag uit de Bijbel gelezen werd? Hoe ging dat?
 • Of is het nieuw voor jou om de Bijbel te lezen en te bestuderen? Hoe ervaar je dat?
  
3. Chuck Colson (topambtenaar van VS-president Richard Nixon en in de jaren ‘70 betrokken bij het Watergate-schandaal) spreekt met overtuiging uit waarom hij gelooft dat de ooggetuigen-verslagen het leven, de dood en opstanding van Jezus waar zijn.
 • Wat zegt hij hierover?
 • Heb jij ooit wel eens een leugen in stand gehouden? Hoe voelde dat en slaagde je daarin? Helpt deze ervaring jou om vast te houden aan de betrouwbaarheid van het evangelie?
  
4. Deel met elkaar hoe je voor jezelf de Bijbel gebruikt
 • Elke dag stille tijd? Af en toe de Bijbel lezen? Of....?
 • Wees eerlijk, want dan kun je groeien in je geloof.
 • Vertel elkaar ook hoe jouw dagelijkse praktijk met deze dingen je leven beïnvloedt of wat belemmeringen voor jou zijn om de Bijbel regelmatig / dagelijks te lezen.
  

5. Heb je onlangs iets in de Bijbel gelezen, waarbij je dacht: “Wow, ik wist niet dat dat in de Bijbel stond”? Wat was dat?

  
6. Lees Deuteronomium 17:18-20.
Wanneer Israël een koning zou krijgen, werd hij geacht de hele wet van God bij zich te dragen en te gehoorzamen. Op die manier zou hij Gods richtlijnen leren kennen en nooit meer vergeten.
Gods wegen kennen geeft je kracht, maakt je nederig en vult je met Zijn zegeningen.
 • Op welke manier heeft het kennen van Gods Woord - Zijn richtlijnen voor je leven en Zijn liefde voor jou - jou geholpen in je leven?
 • Deel met elkaar hoe je daardoor de juiste keuze hebt kunnen maken hoewel dat moeilijk voor je was, of hoe je daardoor geholpen werd om een verstoorde relatie te herstellen, of hoe dat je vrede, vreugde en rust gaf.
  
7. Heb jij een ‘bijbeltekst voor het leven’? D.w.z. een vers of passage die als een rode draad door (een deel van) je leven loopt en je regelmatig herinnert aan Gods liefde en Zijn plan voor jouw leven. Wil je dit delen met de kring?

  

Afsluiting

Neem enkele minuten waarin iedereen voor zichzelf kan opschrijven (voel je vrij gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren onderaan deze pagina):

 • Dit heb ik geleerd in deze bijeenkomst ..........
 • Vanaf morgen ga ik: ..........
  Bedenk tenslotte samen een samenvatting-in-één-zin van deze avond en sluit af met (kring-)gebed.

 

 

     Gedachte om mee te nemen

     Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,

     zij vinden geen hindernis op hun weg.

                                              Psalm 119:165