Kerkdienst 5 april 2020

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lichtbaken, Rijsenhout
   
  

Thema: Hier ben ik

Deel 3 van geplande drieluik: Bidden met David en Jezus
Deel 1 (22 maart): Op U vertrouw ik

Deel 2 (29 maart): Waarom?

   
Medewerkenden:
 • ds. Johan Trommel - voorganger
 • 4Him - zang en muziek
 • Jacqueline den Otter - bijbellezing, gedicht en gebed
 • Jaco Weij - kindermoment
   

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Zingen: U maakt ons één (Opwekking 194)
 • Belijdenis van vertrouwen en groet van God
 • Gedicht
 • Kinderlied: Hosanna, hosanna, we maken een rij
 • Kindermoment
 • Bijbellezingen: Psalm 40:5-9, 12-14 en Mattheüs 26:36-46
 • Zingen: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (Gezang 177:1, 2 en 6)
 • Overdenking
 • Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687)
 • Gebed en voorbeden
  • 1e deel n.a.v. overdenking en voorbeden gemeente (predikant)
  • 2e deel met gebed voor de wereld (lezer/bidder)
  • 3e deel stille gebeden voor de gebedspunten per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Zingen: Jezus. leven van ons leven (Gezang 182 : 1 en 6)
 • Zegen
 • Zingen: Op die dag (Opwekking 818)
 

Links: