Zó beschrijven de profeten de toekomstAll inclusive


All inclusive is de titel van een achtdelige online-preken-serie over de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.
Klik hier en bekijk het overzicht van deze serie. 

 

  

Geen glazen bol

De profeten uit het Oude Testament zijn geen waarzeggers die in een glazen bol staren en precies kunnen vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Hoe dan wel? In de online-dienst van 19 juli 2020 heb ik uitgelegd op wat voor manier de profeten de toekomst beschrijven. We noemen dat 'het profetisch perspectief'. Het vertrekpunt zijn enkele passages uit Maleachi 3. Lees eerst dit gedeelte en kijk / luister dan naar het preekfragment.
  

Maleachi 3

1 Let op, Ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor Mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij - zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.

19 Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid - zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.