Tijdlijn boeken Nieuwe TestamentAll inclusive


All inclusive is de titel van een achtdelige online-preken-serie over de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.
Klik hier en bekijk het overzicht van deze prekenserie. 

 

  

Volgorde verschilt

Als je in je Bijbel de inhoudsopgave van het Nieuwe Testament bekijkt, zie je dat de vier evangeliën voorop staan, dan het boek Handelingen, daarna 21 brieven (waarvan 13 van Paulus) en tenslotte het boek Openbaring. Totaal 27 boeken.

Dit is niet de chronologische volgorde; Mattheüs is veel later geschreven dan bij voorbeeld Jakobus.

Hieronder staan de boeken van het Nieuwe Testament in chronologische volgorde, om je inzicht te geven wanneer een boek of brief geschreven is. Dat te weten kan je helpen de boeken beter te plaatsen in de tijd van tóén en in hun onderlinge samenhang.
   
  
 De boeken van het Nieuwe Testament in historische volgorde    
 40 na Chr.       Jakobus 
 50   1 Thessalonicenzen                                                 
 51   2 Thessalonicenzen 
 55  1 Korinthiërs 
 56   2 Korinthiërs 
 57   Galaten 
 57   Romeinen 
 60   Judas 
 60-61  Kolossenzen
 60-62  Titus
 60-62     Filémon
 60-62    Efeziërs
 60-62     Filippenzen
 60-62     1 Timotheüs
 62-63  1 Petrus
 63-68  2 Petrus
 63-68  2 Timotheüs
 63-68  Marcus
 65-70  Mattheüs
 65-70  Lucas
 65-70  Handelingen
 65-70   Hebreeën
 85-90  Johannes
 85-90   1, 2 en 3 Johannes
 85-90   Openbaring
    
 Rood   Evangeliën + Handelingen
 Blauw   Brieven van Paulus 
 Lichtblauw   Hebreeën 
 Groen   Algemene brieven 
 Paars  Openbaring