Terug naar Lerengeloven.nl                             Terug naar Lerengeloven 2.1
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 
 
 
 
De Tien geboden - zo worden ze meestal genoemd.

Eigenlijk zijn de meeste ervan geen géboden, maar vérboden.

Waar komen ze vandaan?
Wat betekenen ze?
Voor wie zijn ze bedoeld?

Gelden ze nu nog?

Dat ga je allemaal ontdekken op deze webpagina's.
Je kunt dat alleen, in je eentje, doen - of samen, als jeugdgesprekskring of catechisatiegroep.
 
In het menu hierboven (nrs. 1 t/m 10) kun je kiezen welk gebod je als eerste wilt ontdekken.
N.B.: de pagina's zijn nog in aanbouw.

Veel succes en veel plezier!
      
Voordat je verder gaat, klik of tik eerst even hier.
.