Terug naar Lerengeloven.nl                             Terug naar Lerengeloven 2.1
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 
  
Woorden om mee te leven

MENUGod had eeuwen geleden aan Abraham, die als vreemdeling in het land Kanaän (= Israël) woonde, beloofd: "Aan jouw nakomelingen zal ik dit land geven".

God heeft dubbel en dwars waargemaakt wat Hij beloofd had.
Zo is Hij gewoon: Hij doet wat Hij zegt!
 
  

Waar komen de Tien geboden vandaan?

Lang geleden (rond het jaar 1450 vóór Christus) was het volk Israël, de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob, in Egypte. Ze werden behandeld als slaven, moesten keihard werken en werden vaak afgeranseld als het niet snel genoeg ging.
Geen wonder dat ze gingen klagen.
God hoorde hun geklaag en stuurde Mozes om het volk Israël te bevrijden uit Egypte.
Dat lukte uiteindelijk, nadat God 10 verschrikkelijke rampen over het land Egypte had laten gaan, omdat de koning (farao) zijn slaven niet wilde laten gaan.
Toen de Israëlieten bevrijd waren, begonnen ze aan een lange reis door het onherbergzame gebied van de Sinaï-woestijn, op weg naar het beloofde land Kanaän. En dáár, zo'n drie maanden na hun bevrijding, gaf God hun de Tien geboden.
 
Woestijnreis