Terug naar Lerengeloven.nl                             Terug naar Lerengeloven 2.1
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 
  
Respecteer het leven

MENU

WaterlelieAlleen God kan bloemen laten groeien

De wetten uit het Oude Testament waren bedoeld voor het volk Israël in die tijd (vóór de geboorte van Jezus). Ze komen op ons heel hard over.
Toch kunnen wij daar veel van leren. Bij voorbeeld, dat God het leven heel serieus neemt: wat je een ander aandoet, moet je zélf ook ondergaan. Dat kun je lezen in het boek Leviticus (hoofdstuk 24, vers 17-22).

"Wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden, en wie een dier uit andermans veestapel doodt, moet het vergoeden: een leven voor een leven. Wanneer iemand letsel toebrengt aan een ander, moet hem hetzelfde letsel worden toegebracht: een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan zal ook hem aangedaan worden. Dus wie een stuk vee doodt moet het vergoeden en wie een mens doodt moet ter dood gebracht worden. Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de HEER, jullie God".

 

 
  

Leven.
De één vindt het fantastisch, een ander vindt er niks aan.
Voor de één zit het vol uitdagingen, voor een ander is het een sleur.

Leven.
Van de wieg tot het graf
leef je
adem je
ben je er.

Jouw leven
en het leven van je medemensen -
hoe ga je er mee om?
wat doe je er mee?
 

Je mag er zijn

  1. De Bijbel is duidelijk over wat het leven eigenlijk is: God heeft al het leven gemaakt. Hij is de Schepper en is nog steeds actief.

    Dat betekent: wij mogen er zijn! God heeft ons gewild! Dát jij er bent, dank je aan God. Daar mag je ontzettend blij mee zijn. Je mag weten, dat God je accepteert zoals je bent - een uniek mens. Zoals jij loopt er geen tweede rond.

  2. Als God ons gemaakt heeft en wij als schepselen van Hem zijn, dan heeft Hij het ook voor het zeggen. Dus: luisteren naar wat Hij zegt; in de Bijbel geeft Hij aanwijzingen over hoe wij moeten leven.

  3. De Bijbel maakt ook duidelijk, dat God er alles aan doet om het leven in stand te houden en te beschermen. In het Oude Testament vind je daarom heel erg strenge wetten om het leven van mensen te beschermen.

Daarom ook het zesde gebod: “pleeg geen moord”. Nooit mag je het recht in eigen hand nemen en iemand van het leven beroven. Kwaad mag nooit met kwaad vergolden worden. Want God houdt van het leven - en Hij houdt van jou.

Je mag er zijn; God heeft jou gewild; je leven is een geschenk van Hem.

Wees daar blij om.
En wees er zuinig op.
 
         Satelliet      
 
 

Leuk, zo'n robothondje.
Interessant, een volautomatische satelliet.
Mensen kunnen veel maken en laten bewegen - voor hun plezier of voor het serieuze werk.
Maar wij kunnen niets laten groeien en levend maken.