Terug naar Lerengeloven.nl                             Terug naar Lerengeloven 2.1
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 
  
Rust - je kunt niet zonder

MENU

 

De sabbat is een rustdag. God heeft in het vierde gebod het volk Israël de opdracht gegeven elke week een dag te rusten, en wel op de zevende dag van de week; dat is de zaterdag. De Joden doen dat nog steeds.
  
  
Elke week een dag rust
 

In het Oude Testament staat een aantal bijbelgedeelten, waar iets gezegd wordt over de sabbat en de betekenis van die dag. Als je die stukjes leest, dan kun je daar het volgende uit leren:

  • Het gaat om "rust", rust die God geeft. Hij zelf heeft het voorbeeld gegeven, doordat Hij op de zevende dag rustte van alles wat Hij geschapen had.

  • Het gaat er ook om dat Gods volk een goed leven heeft. Hij heeft daarvoor gezorgd toen Hij hen bevrijdde uit de slavernij van Egypte en naar het beloofde land bracht om daar in vrijheid te leven.

  • De sabbat is een teken van het verbond dat God met Israël gesloten had: "Ik ben jullie God, jullie mogen mijn volk zijn". Net als de besnijdenis - dat was het teken van het verbond van God met Abraham. En ook: de doop en het avondmaal zijn de tekenen van het nieuwe verbond. Jezus heeft voor dat nieuwe verbond gezorgd, toen Hij aan het kruis van Golgotha stierf. Dit verbond van God met het volk Israël houdt in: God verlost en geeft rust.

  • In de bijbelgedeelten kom je meerdere "sabbatten" tegen: de sabbat (de rustdag dus), het sabbatsjaar en de drie grote feesten (Paasfeest, Wekenfeest, Loofhutten-feest).

  • In al deze sabbatten gaat het om: rust, op adem komen, leven in vrijheid. Deze rust betekent: niet wat mensen doen is het belangrijkste, niet wat jij doet en jouw harde werken bepalen of je gelukkig wordt en een goed leven hebt, maar wat God doet en wat Hij geeft.

  • De sabbat in ere houden kun je daarom omschrijven als: beseffen dat je afhankelijk bent van God; niet wat jij doet bepaalt of je een mooi en goed leven hebt. Anders gezegd: je erkent eerlijk dat je leeft van de genade van God en dat Hij voor je zorgt.

 

Zó was het in de tijd van het Oude Testament.

Hoe ging het nu verder? Wat vond Jezus van de sabbat? Dat lees je op de volgende pagina.