Terug naar Lerengeloven.nl                             Terug naar Lerengeloven 2.1
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
 
  
God alleen

MENU

 
  

 

Zijn er andere goden?

Letterlijk staat er in de Hebreeuwse bijbel (de taal waarin het Oude Testament geschreven is): “er mogen voor u geen andere goden zijn....."
Dat roept al direct de vraag op:

Zijn er andere goden?
 
In het Oude Testament kom je inderdaad tegen, dat mensen andere goden vereren.

De belangrijkste en meest genoemde zijn:

  • Baäl, zijn naam betekent: “heer / bezitter”; hij komt voor als de God van het weer die de oogst kon laten lukken of mislukken;
  • Astarte, was de godin van de liefde, de wellust en de vruchtbaarheid; veel vrouwen werden z.g. tempelprostituée in dienst van deze godin;
  • Moloch, betekent: “koning”; deze god vroeg totale toewijding, daarom werden aan hem kinderen geofferd.
De verering van deze “goden” wordt door de HEER, de God van Israël, sterk verboden.
 

Goden oudheid

In het Nieuwe Testament komen we ook namen van goden en godinnen tegen, onder andere:

  • Artemis van Efeze, godin van de vruchtbaarheid, werd vooral in Efeze vereerd (zie Handelingen hfdst.19, vers 23-40) en afgebeeld als een wezen dat van onderen vis was en van boven vrouw met veel borsten; niet te verwarren met de Griekse Artemis, die godin van de jacht was;
  • Zeus, hoofdgod van de Grieken, heerser ver verheven boven alle andere goden en mensen.
En ook hier wordt duidelijk: God wil niet dat wij deze goden vereren.
 
God, en God alleen!
 

Maar bestaan die goden ook echt en doen ze ook iets?

Lees het op de volgende pagina.