Kerkdienst 29 maart 2020

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lijnbaankerk, Aalsmeer
 
   

Thema: Waarom?

Deel 2 van geplande drieluik: Bidden met David en Jezus
Deel 1 (22 maart): Op U vertrouw ik

Deel 3 (5 april): Hier ben ik

 
Medewerkenden:
 • ds. Jaco Weij - voorganger
 • Face2face - zang en muziek
 • Mirjam Jonker - bijbellezing + gebed
 • Nathan v.d. Maarl - kindermoment

 

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Lied van vertrouwen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Opwekking 640)
 • Gebed
 • Kinderlied: Een wijs man bouwde zijn huis op een rots (Oke4Kids 74)
 • Kindermoment
 • Bijbellezingen: Psalm 22:2-6 en Mattheüs 27:45-46
 • Overdenking
 • Zingen: U leert me lopen op het water (Opwekking 789)
 • Gebed en voorbeden
   • 1e deel n.a.v. overdenking en voorbeden gemeente (predikant)
   • 2e deel met gebed voor de wereld (lezer/bidder)
   • 3e deel stille gebeden voor de gebedspunten per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Zingen: Heer, zegen ons (Psalm Project 67)
 • Zegen

 

Links: