Kerkdienst Pinksteren

Zondag 31 mei 2020, aanvang 10.00 uur
Locatie: Kruispunt, Alphen a/d Rijn
   
  

Thema: De Geest spreekt alle talen

 

Medewerkenden:
 • ds. Jaco Weij - voorganger
 • gezamenlijke muziekgroep Het Kruispunt/De Verbinding
 • bijbellezing + gebed: ?
 • Mirjam Immerzeel - kindermoment
 • Annemarie Boersma - digitale collage

 

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: ‘De wind steekt op’ (Opwekking 766)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: ‘Liefde blijdschap vrede’ (Opwekking Kids 70/Ev. Liedbundel 461)
 • Bijbellezing: Handelingen 2 vers 1 t/m 11
 • Zingen: ‘Op hoge heuvels met een rijk verleden’ (De Nieuwe Psalmberijming 87)
 • Overdenking
 • Zingen: ‘Samen in de naam van Jezus’ (Opwekking 167)
 • Digitale collage ‘De Geest spreekt alle talen’
 • Zingen: ‘De Geest des Heren heeft een nieuwe begin gemaakt’ (Liedboek 686 vers 1)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Herinnering collectemogelijkheden
 • Zingen: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’ (Liedboek 675)
 • Zegen

  

Link: