Kerkdienst Eerste Paasdag

12 april 2020, aanvang 10.00 uur
Locatie: Kruispunt, Alphen a/d Rijn
   
  

Thema: En toch werd het Pasen....

    

Medewerkenden:
 • ds. Johan Trommel  - voorganger
 • Gezamenlijk muziekgroep Kruispunt/Verbinding
 • Eldert Jongejan - bijbellezing + gebed
 • Melanie Nes en Timon Buijs - kindermoment 

 

Orde van dienst:

 • “En toch werd het Pasen” (filmpje 4:20 min.)
 • Zingen: Als alles duister is + aansteken van de paaskaars(en)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan (mel.: Daar juicht een toon)
 • Belijdenis van vertrouwen en groet van God
 • Mannenensemble zingt: Gebed van Petrus
 • Kinderlied: De steen is weg
 • Kindermoment
 • Bijbellezing: Mattheüs 28 : 1 - 10
 • Verkondiging
 • Zingen: Juicht, want Jezus is Heer/ Hij is verheerlijkt
 • Gebed en voorbeden
  • 1e deel n.a.v. overdenking en voorbeden gemeente (predikant)
  • 2e deel met gebed voor de wereld (lezer/bidder)
  • 3e deel stille gebeden voor de gebedspunten per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Zingen: U zij de glorie
 • Zegen
 • Amenlied:  U zij de glorie, opgestane Heer!
                    U zij de victorie, nu en immermeer.

  

Link:

 
 
En toch werd het Pasen.... 
Bekijk de trainer.