Kerkdienst 5 juli 2020All inclusive

Doopdienst, aanvang 10.00 uur
Locatie: Lijnbaankerk, Aalsmeer
 
  

Vandaag beginnen we met een achtdelige prekenserie, waarin we aandacht geven aan de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.

Waarom is dat 'all inclusive'? Wat heeft dit jou te zeggen en wat kun jij daarmee?
Dat zal in elke preek duidelijk gemaakt worden.
 
  
 
Deel 1: Thora

 

Medewerkenden:

 • ds. Jaco Weij - voorganger
 • 4Him - zang en muuziek
 • indermoment: Nathan v.d. Maarl
 

Orde van dienst:

Voorbereiding
 • Muziek vóór de dienst
 • Welkom
 • Toewijding aan God en groet
 • Zingen: ‘Een toekomst vol hoop’ (Sela)
Doopbediening Chris Aad van Raamsdonk
 • Uitleg: ‘Waarom dopen wij?’
 • Gebed
 • Zingen: ‘Is je deur nog op slot’ (ELB 447)
 • Doopvragen aan de ouders
 • Bediening van de doop
 • Oproep aan de gemeente
 • Aanbieden doopgeschenk
 • Zingen: ‘Ik wens jou’ (Trinity) 
Dienst van het Woord
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Kinderlied: ‘Hé luister mee naar een nieuw verhaal’ (Opw Kids 112)
 • Bijbellezingen:
  • Genesis 1 vers 1 en 31a
  • Genesis 3 vers 14-15
  • Genesis 12 vers 1 t/m 3
  • Leviticus 26 vers 9 t/m 13
 • Overdenking: ‘All inclusive’ 1
 • Zingen:  ‘Vraag naar de Heer te allen tijde’ (DNP 105 vers 2, 3 en 4)
Gebeden en gaven, wegzending en zegen
 • Gebed en voorbede
 • Herinneren collectemogelijkheid
 • Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (Gezang 293 vers 1, 2 en 4)
 • Zegen
 • Uitleidende instrumentale muziek
   

Links: