Kerkdienst 21 juni 2020

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lichtbaken, Rijsenhout
  
  

Thema: Groeien in Jezus Christus

 
    
Medewerkenden:
 • ds. Gert v.d. Linden (Hilversum) - voorganger
 • Hugo v.d. Meij (orgel), Fenneke de Jong + Martijn Dijkstra (zang)
 • Peter v.d. Meer - bijbellezing en gebed
 • Esther Postma - kindermoment

 

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Votum en groet
 • Zingen: Wees mijn verlangen (Opwekking 520)
 • Gebed
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Ho, stop, sta eens even stil ((ELB 438/ Opw Kids 21)
 • Bijbellezing Handelingen 18:1-4 en 18-28
 • Overdenking n.a.v. Handelingen 18:24-26
 • Zingen: Wat zijn de goede vruchten (Liedboek voor kerken 252 : 1, 2, 3 en 4)
 • Gebed en voorbeden (in 3 gedeelten)
 • Woord voor onderweg
 • Herinnering aan de kollektemogelijkheid
 • Zingen: Heer ‘k wil U danken (Opwekking 45)
 • Zegen
 • Amenlied: Zegen mij, zegen ons (Opwekking 710)

 • Aansluitend aan de dienst: Orgel-improvisaties op verzoek!!

 

Link: