Kerkdienst 19 april 2020

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lijnbaankerk, Aalsmeer
 
   

Thema: Weerzien in Galilea

   

Medewerkenden:
 • ds. Johan Trommel - voorganger
 • Face2face - zang en muziek
 • Jelmer Heeren - bijbellezing + gebed
 • Marianne Leighton - kindermoment

 

Orde van dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)
 • Belijdenis van vertrouwen en groet van God
 • Als wij samen U aanbidden (Opwekking 576)
 • Gebed
 • Kinderlied: Wees niet bang (Elly & Rikkert)
 • Kindermoment
 • Bijbellezing: Mattheüs 28 : 7, 10 en 16-20
 • Verkondiging
 • Zingen: Gij die gelooft, verheugt u samen (Gezang 314 : 1, 3 en 4)
 • Dankgebed en voorbeden
  • 1e deel: n.a.v. verkondiging + voorbeden gemeente (predikant)
  • 2e deel: gebed voor de wereld (lezer/bidder)
  • 3e deel: stille gebeden voor de gebedspunten per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Zingen: Waardig is het Lam (Opwekking 615)
 • Zegen

 

Link: