Uw wil geschiede


Op deze pagina vind je:

 • de opname van de preek van de derde themadienst
 • kinderfilmpje "Onze Vader"- klik hier
 • gespreksvragen en video voor de derde bijeenkomst

   

Themadienst 3 november 2019

Voorganger: ds.Johan Trommel
Bijbelgedeelten: Mattheüs 6:6-10 en 1 Johannes 2:12-14
   

    
Het plaatje bij het praatje

Oftewel: de 27 foto's van de presentatie ter ondersteuning van de preek

 • Uw-wil-geschiede_foto-01
 • Uw-wil-geschiede_foto-02
 • Uw-wil-geschiede_foto-03
 • Uw-wil-geschiede_foto-04
 • Uw-wil-geschiede_foto-05
 • Uw-wil-geschiede_foto-06
 • Uw-wil-geschiede_foto-07
   
       
Derde bijeenkomst
 
GESPREKSVRAGEN
 

 Verbonden met elkaar

 • Maak een rondje: wat was het hoogtepunt in jouw leven de afgelopen twee weken? Was er ook een dieptepunt?

  
Bekijk de video-studie vanuit Oasis-church


 • Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen hebt.

   
Introductie

“Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” (Mattheüs 6:10). Velen van ons hebben dit gebed waarschijnlijk als kind al leren bidden, thuis of op school. En je hebt het al honderden keren (mee-)gebeden in de loop van de jaren.

Nu besteden we doorgaans veel tijd aan het bouwen van ons eigen koninkrijkje; dus is het gebed dat Jezus ons leerde niet zo makkelijk als het lijkt. Immers, als Zijn Koninkrijk z’n intrede doet, zal ons koninkrijk moeten verdwijnen!

   
Gesprek

1. Deel met de groep een ervaring van toen je tiener of twintiger was, waarbij zelf-discipline van je gevraagd werd.
   
2. Noem enkele terreinen van je leven waarin je doorgegroeid bent in volwassenheid, zelfs toen je al volwassen was? Bijvoorbeeld: de manier waarop je andere mensen tegemoet treedt, de wijze waarop je je bedrijf runt of hoe je geduldiger bent dan 10 jaar geleden.
   
 Vergeet je leeftijd even J.
 • In termen van geestelijke volwassenheid, waar plaats je jezelf nu - als een kind, een jongere, een volwassene (oudere)?
 • Wat maakt dat je jezelf zo inschat?
  
4. Neem een moment om na te denken over het laatste gebed dat je gebeden hebt.
 • Hoeveel ruimte was er in dat gebed voor:
  -  aanbidding en dank
  -  schuldbelijdenis en zelf-onderzoek
  -  persoonlijke vragen en gebeden
  -  toewijding aan en schuilen bij God
  -  gebed om Gods plan te mogen (leren) kennen?
God wil graag dat je al deze dingen een plaats geeft in je gebed.
 • Als je zó naar je gebedsleven kijkt, zijn deze ‘aandachtspunten’ bij jou in balans?
    
5. Wat maakt het voor jou zo moeilijk om echt oprecht te bidden ‘Uw wil geschiede’?
  
6. Reageer eens op deze uitspraak:
Het doel van het gebed is jouw wil over te geven aan God
in plaats van jouw wil op te leggen aan God.
    
 Paulus bidt voor deze gemeente dat zij Gods wil mag leren kennen, omdat dat hun leven zal veranderen.
 • Noem eens één ding dat je ánders zou doen als je zou erkennen dat Gods plannen voor jouw leven beter zijn dan de jouwe.
    
8. Is er op dit moment iets in jouw leven waar jij (in je gebed) mee worstelt om te komen tot “niet wat ík wil, maar wat Ú wilt”?
 • Wil je dat delen met de groep of houd je dat liever voor jezelf?
 • Hoe kan de groep / kring jou hierin ondersteunen om te komen tot overgave aan je hemelse Vader?

       

Afsluiting

 • Neem enkele minuten waarin iedereen voor zichzelf zijn / haar worsteling, bedoeld in vraag 8, opschrijft of onder woorden brengt.

 • Bedenk tenslotte samen een samenvatting-in-één-zin van deze avond en sluit af met (kring-)gebed.

   

 

     Gedachte om mee te nemen

     God is je Vader;
     Hij wil wat het beste is voor jou.
     Maar Hij is niet alleen je Vader,
     Hij is en blijft God: almachtig en alwetend.
     Als je dat gelooft, kan dat je leven veranderen.
  

  

  

Eerdere reacties  

0 #3 Uw wil geschiedeJohn Regtop 18-11-2019 18:40
In het dagelijks leven in alles bewust zijn dat je van God afhankelijk bent, laat God in alles zijn en zoek Hem voortdurend in gebed. Dat wensen we onzelf en elkaar toe.
Citeer
+1 #2 RE: Thema #3Kees 14-11-2019 07:49
"uw wil geschiede", dat is toch moeilijk te aanvaarden als het om lijden gaat dat ons leven voorgoed verandert. Daar hebben we het met elkaar over gehad en ook over de plek van schuldbelijdenis in ons gebed.
Citeer
+2 #1 3e Avond - Uw wil geschiedeHerman Bos 08-11-2019 20:18
Bid - wacht op God - vertrouw (op) Hem!
We vormen een bijzondere groep, die lief en leed deelt. We stellen ons daarin kwetsbaar op. Heel mooi om te ervaren. We zien elkaar als een geschenk van de Heer. Dank aan Hem!
Citeer

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen