You'll never walk alone

"Geloof het maar, you ‘ll never walk alone", dat was de boodschap van de eerste online-preek van Johan Trommel in corona-tijd. Het inspireerde mij tot het maken van een meditatieve wandeling die uitermate geschikt is om in je eentje te lopen om zo te bouwen aan je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ik hoop dat het je tot zegen is en dat je mag weten en ervaren dat je nooit alleen gelaten wordt!

Hartelijke groet, 

   
 
   

Zo werkt het:

Rond het meer zijn 7 punten (zie kaartje) waar je aan de hand van een foto even wordt stilgezet. Het maakt niet uit bij welk van de 7 punten je begint. Bij elke foto krijg je een stukje tekst ter overdenking, een bijbeltekst, wat vragen en vijf keer ook een lied. Neem dus je oortjes mee!
Tot aan het volgende punt kun je de cursief gedrukte bijbeltekst herhalen en/of de vragen overdenken. Wellicht roept dit gedachten bij je op van dankbaarheid, blijdschap of misschien juist verdriet of boosheid. Breng dit in gebed bij God, Hij loopt met je mee. Vraag Hem wat je nodig hebt en dank Hem voor wat je ontvangen hebt.

 

Zegerplas route

  
N.b.:
 • Er is voor gekozen één pagina te maken, zodat je niet hoeft te klikken (behalve naar de liederen) en met één scherm de wandeling kunt doen
 • Een 'rondje Zegerplas' is ± 4 km.
 • Houd alsjeblieft de door de overheid voorgeschreven 1½ meter afstand tot andere wandelaars aan.

Kun je deze wandeling alleen op de uitgezette locatie lopen?

Bij het uitzetten van deze wandelingen ben ik uitgegaan van een specifieke locatie maar uiteraard kan de wandeling overal gelopen worden. Zet voor jezelf een traject uit van ongeveer een uur en gebruik de foto's net als de teksten en de muziek als uitgangspunt om met de vragen bezig te zijn. En als je niet naar buiten wilt of kunt, het kan ook vanaf je comfortabele bank. Daarnaast is de wandeling ook te gebruiken als materiaal voor een gespreksavond (als we weer mogen samenkomen....)

 
   1.  Welke route neem je?Welke route neem je?

Een deel van jouw levensloop wordt bepaald door factoren waar je weinig invloed op hebt maar er zijn momenten waarop je zelf de mogelijkheid hebt om te kiezen.
 • Hoe betrek je op zo ’n moment God in je keuzes?
 • Hoe ervaar je Zijn leiding op dat moment?
 • Zijn er op dit moment specifieke dingen waarvoor je Hem iets wilt vragen?
 
Psalm 25 vers 4: "Toon mij de paden waarover ik gaan moet, Heer. Wilt U mij de wegen wijzen die U goed voor mij vindt".
  
Luister naar: Heer, wijs mij uw weg  
 
 
  
 
 
   2.  You'll never walk aloneYou'll never walk alone

Soms kan het voelen alsof er niemand is die met jou oploopt, terwijl je er juist dan zoveel behoefte aan hebt.
 • Ervaar je op zo ’n moment Gods aanwezigheid? Hoe?
 • En als dat niet zo is, wat doet dat met jouw relatie met God?
 • Zijn er dingen die je hierover tegen Hem zeggen wil?
  
Psalm 73 vers 23: "Nu weet ik dat U er altijd voor mij bent, U houdt mijn hand vast".
  
Luister naar: Ik zal er zijn  
 
 
 
 
   3.  Een veilige reisEen veilige reis

Loop je altijd over comfortabele paden of voelt het soms meer als drijfzand of glad ijs, alsof de grond onder je voeten wegzinkt? Als je een gevaarlijk of moeilijk traject hebt te gaan, wat is dan je houvast?
 • Ervaar je op die momenten dat God je beschermt?
 • Voel je je daarin gezegend of misschien wel teleurgesteld? Vertel het Hem maar!
   
Psalm 18 vers 3a: "Heer, U bent de rots onder mijn voeten, de burcht waar ik veilig ben, mijn bevrijder".
  
 
 
 
 
   4.  LeeftochtLeeftocht
 
 • Heb je tijdens je levensreis ooit tekorten ervaren?
 • Maak je je op dit moment zorgen om geld of goed?
 • En, helpt het dat je je zorgen maakt?
 
Mattheüs hfdst.6 vers 26
"Kijk naar de vogels in de lucht, ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. En jullie zijn voor Hem veel belangrijker dan vogels".
 
 
 
 
 
   5.  BagageBagage
  
 • Zeul je onnodige ballast mee? Dingen vanuit het verleden of het heden kunnen je ongemerkt belemmeren en veel energie kosten.
 • Zijn er dingen die je hier liever achterlaat, in Gods handen? Spreek het uit naar Hem.

Mattheus hfdst.11 vers 28: "Als de lasten je drukken en je vermoeid raakt, kom dan bij Mij, Ik zal je rust geven".
  
Luister naar: Kom bij Mij  
 
 
 
 
 

   6.  DorstDorst

  
Wij mensen kunnen best wel een tijdje zonder eten maar water, dát is onderweg van levensbelang. Er is hier water in overvloed, een meer vol. Of drink je toch liever uit het watertappunt?
 • Put jij uit een bron die ziek maakt of uit de bron die leven brengt?
 • Laat jij je vullen met de Geest van God die leven en vrijheid brengt?
 • Vraag God om je opmerkzaam te maken op Zijn Geest die in jou is zodat Hij jou kan leiden op jouw weg.
  
Johannes hfdst.7 vers 37-38
"Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft'."
 
 
 
 

  7.  ReisgenotenReisgenoten

  
Op onze reis door dit leven krijgen we gezelschap, soms voor lange, soms voor kortere tijd. Als reisgenoten ons ontvallen, moeten we zonder die geliefden verder.
 • Voor welke ontvallen reisgenoten ben jij dankbaar?
 • Wat mis je het meest?
 • Wat draag je van hen mee?
 • Dank God voor wie Hij je gaf als gezelschap voor onderweg. Zij zijn al op hun bestemming, wij mogen nog even door. Houd vol, eens zullen we hen weer omntmoeten.
  
Openbaring hfdst.21 verzen 3-4
"Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: ’Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij'."
 
Luister naar: Houd vol!