De Heer is mijn herder


Deze wandeling gaat je letterlijk door groene weiden en langs rustige wateren voeren. Maar ook als je ergens anders loopt of misschien thuis op de bank deze meditatie volgt, zul je hopelijk ervaren hoe het is een zorgzame herder te hebben.

Hartelijke groet, 

   
 
Psalm 23 is geschreven door David, die zelf herder was, en dan ook nog een heel goede: hij had een perfecte slingertechniek en hij vocht met leeuwen en beren om zijn kudde te beschermen. Hij weet dus wat het kost om een goede herder te zijn. En hij weet ook hoe belangrijk het is om een goede herder te hébben.
Psalm 23 is een psalm zonder klagen of vragen, er worden alleen maar stellige geloofsuitspraken gedaan. Wellicht maakt dat deze Psalm tot de meest bewerkte en meest geciteerde van allemaal, maar misschien kan het ook wel eens schuren, al die zonder twijfel uitgesproken overtuigingen.
    

Zo werkt het:

Het startpunt is de parkeerplaats bij het natuurgebied Zaanse Rietveld aan het Rietveldsepad tussen Alphen a/d Rijn en Boskoop. Hier kun je je fiets of auto kwijt.

Het is handig de route van tevoren te bekijken zodat je daar onderweg minder op hoeft te letten. Op het kaartje zijn 5 punten waar je aan de hand van een foto even wordt stilgezet. Bij elke foto krijg je een gedeelte van Psalm 23, een stukje tekst en vragen ter overdenking, en soms ook nog een lied om te luisteren. Neem dus je oortjes mee! 
 
Zaans?
Wat is er nou zo Zaans aan dit gebied?
In 1530, toen dit nog een nat rietveld was, is er een molen uit Zaandam gehaald om het rietveld te bemalen. De molen is al weer lang verdwenen (gesloopt in 1908), maar de naam Zaanse Rietveld is blijven bestaan.

Wil je meer hierover weten? Klik dan hier.

  

Route wandeling 4

  
N.b.:
  • Er is voor gekozen één pagina te maken, zodat je niet hoeft te klikken (behalve naar de liederen) en met één scherm de wandeling kunt doen
  • De lengte van de wandeling is ± 3½ km.
  • Houd alsjeblieft de door de overheid voorgeschreven 1½ meter afstand tot andere wandelaars aan.
 

Kun je deze wandeling alleen op de uitgezette locatie lopen?

Bij het uitzetten van deze wandeling (en ook de andere) ben ik uitgegaan van een specifieke locatie maar uiteraard kan de wandeling overal gelopen worden. Zet voor jezelf een traject uit van ongeveer een uur en gebruik de foto's net als de teksten en de muziek als uitgangspunt om met de vragen bezig te zijn. En als je niet naar buiten wilt of kunt, het kan ook vanaf je comfortabele bank. Daarnaast is de wandeling ook te gebruiken als materiaal voor een gespreksavond (als we weer mogen samenkomen....)

 
 
   Punt 1:  parkeerplaatsParkeerplaats
DE HEER IS MIJN HERDER, HET ONTBREEKT MIJ AAN NIETS (vers 1)
 

Loop vanaf de parkeerplaats langs het Rietveldse pad in zuidwestelijke richting naar het begin van het Bedelaarsbos; dat is een fietspad dat naar links gaat, duidelijk herkenbaar aan het bord dat er staat.
Je loopt dit eerste stukje langs de weg, let goed op het verkeer! Je kan ook het kleine paadje in het gras in die richting volgen (zie streepjeslijn op het kaartje) en dan vlak voor de boerderij rechts over het hek klimmen. Dat is daar op aangepast. Daarna moet je alsnog een stukje langs de weg.

Denk intussen na over vers 1. Dat de Heer onze Herder is, is voor de meeste christenen makkelijk te beamen.
  • Maar kun jij net zo stellig zeggen dat het jou aan niets ontbreekt?
  • Zijn er dingen in je leven die je mist (bv een partner, werk, hoop voor de toekomst)
  • Ervaar je dat God dat gemis invult met Zijn aanwezigheid? Durf je Hem daarom te vragen?
 
 
   Punt 2: begin bedelaarsbosBedelaarsbos
HIJ DOET MIJ NEDERLIGGEN AAN GRAZIGE WEIDEN
HIJ LEIDT MIJ ZACHTJES NAAR STILLE WATEREN
HIJ VERKWIKT MIJN ZIEL
HIJ LEIDT MIJ IN HET SPOOR VAN DE GERECHTIGHEID OMWILLE VAN ZIJN NAAM (verzen 2 en 3)

  

Het Bedelaarsbos heet zo omdat vroeger de bedelaars niet binnen de bebouwde kom mochten overnachten. Dit was hun toevluchtsplek. Weggestuurd bij de mensen die wel een dak boven hun hoofd hadden. De volgende dag liepen ze dan weer naar Alphen aan den Rijn, om daar te bedelen om wat brood. Hun leven stond in schril contrast met deze verzen uit de Psalm.

Je blijft dit pad volgen tot vlak voor het bruggetje.

  • Denk intussen na over vers 2 en 3. Tegelijk of daarnaast kun je luisteren naar dit mooie lied van Sela: Mijn herder.
 

 

 
Wat een activiteit van de Herder! Hij doet, Hij leidt, Hij verkwikt, Hij leidt….
En jij? Jij mag neerliggen, je laten drenken, je laten verkwikken, je de weg laten wijzen. Je hoeft niet te bedelen, je krijgt het met en uit liefde! Kortom, Hij werkt zodat jij kunt rusten. Lukt je dat?
  • Laat op dit traject los wat je bezig houdt, wat je regelen moet, waar je je zorgen over maakt. Geniet van dit moment, van de rust en van het mooie uitzicht. En vraag God hoe je deze rust mee kunt nemen voor de rest van je dag.
 
Bij het eind: Nu je voor het bruggetje staat, ben je zojuist aan je linkerhand een grote knotwilg gepasseerd (tussen het pad naar links en het bruggetje). Als je durft, mag je zoeken in de holle stam; daar ligt een plastic doosje met schaapjes er in. Zoek er één uit dat bij je past en neem het mee naar huis, als anker om de rust vast te houden.

Loop dan over het bruggetje naar de spoortunnel.

Holle knotwilg

 

(Mocht onverhoopt het doosje verdwenen zijn, zou je dan zou vriendelijk willen zijn dat even te melden door een berichtje te sturen? Klik daarvoor op de zwarte voetstap in het menu bovenaan deze pagina. Dank je wel)

 

 

 

 

 

 

  

   Punt 3:  het spoortunneltjeSpoortunnel
AL GING IK OOK DOOR EEN DAL VOL SCHADUW VAN DE DOOD
IK ZOU GEEN KWAAD VREZEN
WANT U BENT BIJ MIJ
UW STOK EN UW STAF VERTROOSTEN MIJ (vers 4)

 

Het is hier donkerder en kouder dan op de rest van de wandeling. Je ziet vooral steen en staal en je moet ook nog letten op fietsers die de hoek om kunnen komen. De plek waar je bent, is duister, maar voor en achter je is het licht.

 
Er staat niet in deze psalm dat er nooit donkere dalen zullen komen, want die zijn er nu eenmaal in dit leven. Maar in elk donker dal waar je doorheen trekt, heb je de herinnering aan het licht waar je vandaan kwam, en de belofte van het licht dat komen zal. En vooral: de Herder laat je niet alleen door dat donkere dal trekken, Hij gaat mee. Het licht was er in het verleden, zal er zijn in de toekomst - en ook in het heden is het Licht bij jou.

Hoe mooi! Juist als het gaat over de moeilijke periodes in het leven, verandert de aanspreekvorm van ‘de Heer’ in ‘U’. Dichterbij, persoonlijker. Omdat je juist dan de troostende aanwezigheid van God zo nodig hebt!

routebordjeLoop terug, het bruggetje over en dan naar rechts, het pad langs het weiland in. Volg vanaf nu tot het eind van de wandeling de rode pijlen van "Rijn- en Veenstreek" . Na ongeveer 10 minuten zie je aan je rechterhand een bankje.
  • Denk op dit traject terug aan de donkere dalen in je leven waarin je ervaren hebt dat God dicht bij je was. Dank Hem daarvoor en spreek uit dat je erop vertrouwt dat Hij er altijd voor jou zal zijn.

  

 
   Punt 4:  bankje aan je rechterhandBankje aan je rechterhand
Ga maar even lekker zitten!

 

U MAAKT VOOR MIJ DE TAFEL GEREED
VOOR DE OGEN VAN MIJN TEGENSTANDERS
U ZALFT MIJN HOOFD MET OLIE
MIJN BEKER VLOEIT OVER
JA, GOEDHEID EN GOEDERTIERENHEID ZULLEN MIJ VOLGEN
ALLE DAGEN VAN MIJN LEVEN (verzen 5 en 6)

 

Een volgende ontwikkeling: de herder wordt gastheer! En wat voor één! Terwijl er kennelijk loerende ogen zijn, gaat Hij voor jou de tafel dekken. Hij is totaal niet onder de indruk van die tegenstanders. In een situatie van druk en dreiging creëert Hij een oase van rust en overvloed waarin je de intimiteit met Hem kunt beleven. In alle veiligheid. Maar ook als je weer op pad gaat zullen Zijn goedheid en Zijn genade bij jou blijven, altijd en overal. Zo mag jij je wandeling verder gaan!

Volg de rode pijlen tot je aan het hek van het begrazingsgebied staat.
  • Luister intussen naar het lied ‘U nodigt mij aan tafel’ en hoor wat Hij voor jou deed, doet en doen zal, alle dagen van je leven.

 
  
 
 
   Punt 5: het hek van het begrazingsgebiedBegrazingsgebied
IK ZAL IN HET HUIS VAN DE HEER BLIJVEN TOT IN LENGTE VAN DAGEN (vers 6b)

 

Wat bijzonder! De Herder die Gastheer werd, wordt hier Huisgenoot! Hij wil met jou onder één dak zijn, dezelfde ruimte delen, voor altijd met jou samen blijven.

Deze uitspraak lijkt twee beloften is zich te hebben. De belofte van God dat je in Zijn huis mag zijn én jouw belofte dat jij de keus maakt daar te blijven.

Als je hier het hek doorgaat - het hek van de wei waar de runderen rustig en veilig kunnen grazen - loop je er zo dadelijk aan de andere kant weer uit. Maar in Gods huis mag je altijd blijven - nu in dit leven en later in het eeuwige leven. Neem dat maar mee naar huis, met het lied ‘Wat hou ik van Uw huis.’

  

  

  

PS: vind je het niet prettig vlak langs de runderen te lopen, dan kun je langs de sloot terug naar het pad dat je zojuist hebt verlaten (zie streepjeslijn op het kaartje). Zo kom je ook bij het eindpunt.