Spelen bij het schip op het strand

Het speelschip op het Zegerstrand is een prachtige plek voor kinderen en volwassenen om te spelen en te relaxen. Hoe mooi is het om samen met je jonge (klein- of oppas-) kinderen lekker te spelen en te ravotten en intussen ook nog iets te ontdekken over Gods trouw en liefde.
Hou het leuk voor de kinderen, het is niet nodig alle spelsuggesties in één keer te doen.
Neem de richtlijnen van het RIVM in acht; als het erg druk is, ga dan liever een andere keer. (’s morgens vroeg en tegen het eind van de middag zijn de rustigste momenten).
 

Veel plezier!

   
 
 

Laat de kinderen eerst even lekker spelen. Laat het leuk blijven, het is helemaal niet nodig alle opdrachten af te werken.

Ik gebruik een paar keer het woord ‘discipelen’. Je kan het ook vervangen door ‘de vrienden van Jezus’. Het is sowieso handig de tekst van tevoren even door te lezen en eventueel aan te passen aan het niveau van het kind en het taalgebruik dat jullie thuis gewend zijn.

 
 
   1.  Wonder

Ken je het verhaal van Jona die in de zee wordt gegooid en daar wordt ingeslikt door een grote vis? Kan je dan nog wel blijven leven?  

  • Teken bij de lage rand van het schip een grote vis is het zand. Als je dat leuk vindt kan je hem nog versieren met takjes en steentjes. Spring vanaf de rand van het schip in de vis. Tel daarna samen met papa of mama 1, 2, 3 en spring er dan uit. Dat gebeurt ook bij Jona, na drie dagen blijkt dat hij niet dood is, hij komt springlevend uit de vis!

  • Ken je nog een verhaal uit de Bijbel over iemand die drie dagen lang dood bleef en toen toch levend was? Misschien weet je er wel een liedje over dat je samen met papa of mama zingen kan! En spring dan nog een keer vanaf het schip in de vis en na 3 tellen er weer uit.
 
  
 
 

   2.  Niet bang zijn

Ken je het verhaal van Jezus die op het water loopt? De discipelen varen in een boot op een heel groot meer, wel meer dan 200 keer groter dan het meer hier in Alphen. Dan gaat het heel hard stormen en ze zijn bang dat de boot waarin ze zitten vergaat. Dan zien ze Jezus aankomen, lopend over het water. Wat een wonder!  Petrus stapt uit de boot en hij loopt, over het water, naar Jezus toe. Maar dan wordt hij bang, hij zakt weg in het water maar Jezus trekt hem er weer uit.

  • Zoek een plekje op de rand van het schip dat zo hoog is dat je er niet zomaar af durft te springen. Vraag of papa of mama je op wil vangen, zodat je toch springen kan. Doe maar!

  • Je durft te springen omdat je zeker weet dat papa of mama je opvangt. Heb je opgelet wat je deed toen je sprong? Je keek niet naar beneden maar je keek naar papa of mama. En die keek naar jou! Doe het nog maar eens en let er maar eens op! Zo is het ook met Jezus! Als je naar Hem kijkt en op Hem vertrouwt hoef je niet bang te zijn voor enge dingen!
 
 
 
 
   3.  De allersterkste

Aan de kant van het water is een loopbrug om het schip op te gaan, loop er maar eens overheen! Hij wiebelt een beetje maar kijk eens hoe dik de kettingen zijn! Je hoeft niet bang te zijn dat ze breken… Misschien durf je zelfs wel te springen op de brug. En papa of mama kan er ook over lopen.

  • Als er nu geen kettingen waren maar dropveters? Of haar-elastiekjes? Zou je dan ook over deze brug durven lopen? Kan je nog meer dingen bedenken die te slap zijn?
  

God is de allersterkste! Kan je iets bedenken dat sterker is dan God? (Een olifant? Die is door God geschapen… Deze kettingen? God liet de dikke muren van Jericho instorten… )

  • Vraag maar aan papa of mama of zij een keer gemerkt hebben hoe sterk God is. 
 
 
 
   4.  De baas
 

Loop eens over het net dat op het schip hangt, dat wiebelt nogal. Een schip op het water wiebelt altijd, dat komt door de golven. Als er veel golven zijn wiebelt het schip harder en als het heel hard stormt kunnen de golven zo hoog worden dat het schip zelfs omvalt en zinkt. Er staat een verhaal in de Bijbel over zo ’n storm. Jezus slaapt in de boot gewoon lekker door maar de discipelen zijn bang dat ze vergaan. Ze worden zelfs een beetje boos op Jezus omdat hij zo lekker ligt te slapen, ze maken hem wakker. En dan zorgt Jezus er voor dat de storm zomaar ophoudt!

Luisterliedje: In een scheepje over zee

  • Luister naar het liedje, misschien ken je het wel, anders kan je vast wel elke keer het laatste zinnetje meezingen. En dan op het eind (na: "wordt het stil"....) allemaal vijf tellen stil zijn (papa of mama telt wel op de vingers, misschien kan je meedoen). En na vijf tellen mag je allemaal heel hard HOERA noemen, voor Jezus, die de baas is over alles. 
 
 
 
 
   5.  Lief
  

Zie je de vlaggen op het schip? Als je goed kijkt zie je dat er twee halve harten op staan. In de Bijbel staat ook iets over een vlag en liefde! Een meisje zegt dat haar vriend zoveel van haar houdt dat hij een liefdesvlag voor haar heeft gemaakt. God houdt ook zoveel van ons!

  • Als je thuis bent, mag je een vlag voor God maken, met een heel mooi hart. Misschien kan je het nog versieren met glitter of stukjes papier! En papa of mama wil misschien wel helpen. Je kan hem zelf houden of weggeven aan iemand anders. Zo vergeet je nooit hoeveel God van jou houdt. Heb je geen vlag? Klik dan hier.
 
 
 
 
 
   6.  Beloofd is beloofd
  

Heb je de vogel gezien die in de mast van het schip zit? In de Bijbel staat ook een verhaal over een schip en vogels, het verhaal van Noach.

  • Ga het samen maar vertellen, jij een stukje en papa of mama een stukje.

In het verhaal van Noach komt de duif terugvliegen met een takje in de snavel. En God laat een regenboog zien, daarmee belooft Hij dat alles weer goed komt.

  • Weet jij welke kleuren de regenboog heeft? Kijk eens om je heen of je al die kleuren ziet. In elk geval vast wel een paar. Altijd als je één van deze kleuren ziet kan je er aan denken dat God doet wat Hij belooft.