Terug naar Lerengeloven 2.1
  
Moeilijk boek?
 

Heb jij wel eens een stukje uit het bijbelboek Openbaring gelezen? Veel mensen vinden het een moeilijk boek: zó veel dreigende berichten, visioenen waar beesten met meerdere koppen worden beschreven, al die getallen, allemaal onbegrijpelijke vergelijkingen en beeldspraak - je duizelt ervan.

Ik snap dat, en ik vind het zelf ook niet gemakkelijk. Toch is Openbaring een heel mooi boek als je een beetje in de gaten hebt hoe het in elkaar zit en waar het om gaat. Deze webpagina's helpen jou om meer inzicht te krijgen in dit laatste boek uit de Bijbel.
  

Algemeen

  • Schrijver: apostel Johannes, die ook een evangelie en 3 brieven heeft geschreven
  • Tijd, plaats en situatie: eind eerste eeuw (± 90 na Chr.), vervolgingen onder keizer Domitianus, Johannes verbannen naar het eilandje Patmos
  • Opzet: Jezus, de levende opgestane Heer en Koning, verschijnt aan Johannes in een visioen en geeft opdracht om te beschrijven wat hij gaat zien en horen. Wát hij gaat zien heeft te maken met het heden en de toekomst en is gebaseerd op het verleden.