Terug naar Lerengeloven 2.1
  
Hoop en verzet 
 
De christenen voor wie dit boek allereerst bestemd was, leden heel erg onder discriminatie, vervolgingen, martelingen, executies. Ze vroegen zich af: ‘hoe lang gaat dit nog door?’ (zie Openbaring 6:10). Ze twijfelden eraan of God nu echt sterker is dan de kwade machten. Zal Zijn Koninkrijk wel écht komen? Of zou het kwaad de overhand hebben en houden?
Johannes krijgt het antwoord. Openbaring is een boek van hoop en tegelijk een boek van verzet.
 

Boek van hoop

In het algemeen roepen de visioenen allerlei associaties met latere gebeurtenissen op. Maar het zou niet juist zijn die visioenen te verklaren als precieze voorspellingen van gebeurtenissen die eeuwen later zouden plaatsvinden. Wel kunnen lezers nu hieraan de hoop ontlenen, dat ondanks geweld en dwang en de onderdrukking van kwetsbare mensen, de volgelingen van Jezus uiteindelijk goed terecht zullen komen en de boosdoeners zullen worden gestraft.

 

Boek van verzet

Openbaring is een ook soort verzetsliteratuur: doe niet mee met het onrecht en de gewelddadigheden en wreedheden van brute machten. Durf je ervan te distantiëren, leef als christen in het spoor van het kwetsbare Lam, Jezus, dat sterker is dan de beesten van deze wereld. Houd vol, houd stand!