Terug naar Lerengeloven 2.1
  
Beelden en geluiden
  
Stel je eens voor: Het is zondagmiddag. Je bent naar buiten gegaan en hebt een rustig plekje opgezocht: op een bankje bij een weiland of aan de rand van een bos, of op een duin met uitzicht over de zee.
Opeens hoor je een harde stem achter je die zegt: "je moet iets gaan opschrijven". Je draait je om en schrikt je rot: er staat een man achter je, stralend en schitterend, het lijkt wel een engel. Je kunt z'n gezicht niet goed zien vanwege het felle licht. En wat je nog meer ziet, kun je bijna niet geloven: hij heeft een tong die lijkt op een zwaard, hij heeft zeven sterren in zijn hand en om hem heen staan zeven brandende fakkels. 
 

Johannes, Jezus verschijnt op PatmosZoiets overkwam Johannes toen hij op het eilandje Patmos was. Hij schrok zich wezenloos. Maar de man zei: "wees maar niet bang. Ik ben Jezus, Die is opgestaan uit de dood. Ik leef, tot in eeuwigheid, en Ik heb alle macht, zelfs over de dood. Ik ga je van alles laten zien en horen. Jij moet dat opschrijven en naar zeven gemeenten sturen". 

Wát Johannes dan gezien, gehoord en opgeschreven heeft, dát is het boek Openbaring geworden. Het waren allemaal beelden, visioenen. Bij voorbeeld van vier paarden (hfdst.6) en van drie monsterachtige beesten (hfdst.13). 
 
 
 

In de afbeeldingen hieronder is geprobeerd die visioenen in beeld te brengen. 

Vier ruiters
 Drie beesten
  
  
 

 

 

 
 

 

  
 
Ook hóórde Johannes van alles: geluiden die leken op donderslagen, omlaag stortende watervallen, bazuinen (sjofar, een soort trompet) en het zingen van mensen. 
Ik heb geprobeerd die geluiden te 'vangen', luister maar.
 
Indrukwekkend allemaal! Dit móét wel over serieuze dingen gaan.