"Wat weet jij van engelen en wat zou je over engelen te weten willen komen?" vroeg ik aan enkele tieners. Dít waren hun antwoorden:

 • Ik denk te weten dat engelen boodschappers zijn van God en dat ze een heel erge felle verschijning hebben als ze te zien zijn. Over engelen wil ik weten wat engelen hebben betekend voor Jezus;
 • Ik denk dat engelen met heel veel licht verschijnen en ik weet dat engelen vaak als boodschappers gebruikt worden (zoals aan Maria) en dat ze op een trap de hemel op gaan (het visioen van Jacob);
 • Ik denk dat engelen boodschappers van God zijn, maar ook strijders. Ik wil graag weten wat en of er een verhaal is over Michaël en Lucifer;
 • Engelen worden veel gebruikt als boodschappers en dat ze er meestal opeens zijn.
 • Ze vliegen. Ze komen in je droom.
 • Licht. Ze komen om wonderen te vertellen
 • Ze hebben vleugels, en een halo. Dienaren van God.
 • Ze kunnen vliegen. Aanwezig bij de aankondiging van Jezus.

Heb jij ook vragen over engelen en wil je meer te weten komen? Dan zit je op deze webpagina goed. Lees, kijk en luister en je zult van alles ontdekken - ook wat engelen voor jou zouden kunnen betekenen.

Wat kun je op deze webpagina verwachten?

 1. Wel eens een engel-ervaring gehad?
 2. Op zoek naar engelen / Engelen in de Bijbel
 3. Hoe zien engelen er uit?
 4. Engelen in het leven van Jezus
 5. Wie waren Gabriël, Michaël en Lucifer?
 6. Duivel en demonen
 7. Foute engelen
 8. Vier kunstwerken van engelen

Klik op een tabblad hieronder en je vindt antwoorden (niet álle antwoorden, maar wel genoeg voor jou). De volgorde waarin je dat doet, maakt niet uit.

"Wat weet jij van engelen en wat zou je over engelen te weten willen komen?" vroeg ik aan enkele tieners. Dít waren hun antwoorden:

 • Ik denk te weten dat engelen boodschappers zijn van God en dat ze een heel erge felle verschijning hebben als ze te zien zijn. Over engelen wil ik weten wat engelen hebben betekend voor Jezus;
 • Ik denk dat engelen met heel veel licht verschijnen en ik weet dat engelen vaak als boodschappers gebruikt worden (zoals aan Maria) en dat ze op een trap de hemel op gaan (het visioen van Jacob);
 • Ik denk dat engelen boodschappers van God zijn, maar ook strijders. Ik wil graag weten wat en of er een verhaal is over Michaël en Lucifer;
 • Engelen worden veel gebruikt als boodschappers en dat ze er meestal opeens zijn.
 • Ze vliegen. Ze komen in je droom.
 • Licht. Ze komen om wonderen te vertellen
 • Ze hebben vleugels, en een halo. Dienaren van God.
 • Ze kunnen vliegen. Aanwezig bij de aankondiging van Jezus.

Heb jij ook vragen over engelen en wil je meer te weten komen? Dan zit je op deze webpagina goed. Lees, kijk en luister en je zult van alles ontdekken - ook wat engelen voor jou zouden kunnen betekenen.

Wat kun je op deze webpagina verwachten?

 1. Wel eens een engel-ervaring gehad?
 2. Op zoek naar engelen / Engelen in de Bijbel
 3. Hoe zien engelen er uit?
 4. Engelen in het leven van Jezus
 5. Wie waren Gabriël, Michaël en Lucifer?
 6. Duivel en demonen
 7. Foute engelen
 8. Vier kunstwerken van engelen

Klik op een tabblad hieronder en je vindt antwoorden (niet álle antwoorden, maar wel genoeg voor jou). De volgorde waarin je dat doet, maakt niet uit.

1

Engel-ervaringen

De Haarlemse huisarts Hans Moolenburgh stelde in 1982 een onderzoek in naar engelen-ervaringen. Hij besloot om aan al zijn patiënten na een inleidende vraag (‘Hebt u een bepaalde godsdienst?’) deze vervolgvraag te stellen: ‘Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?’ Hij stelde de vraag aan 400 mensen. 31 van zijn patiënten zeiden "ja". Dat vond hij verrassend veel.

 • Ken jij iemand die een engel-ervaring heeft gehad? Jijzelf misschien?
Ik geloof zeker dat het kan en dat een engel-ervaring geen fantasie van mensen is.

Hier zijn drie verhalen, de eerste twee uit 2018, de derde uit 2002.

 

Het tweede is heel persoonlijk. Op 30 april 2018 is mijn lieve vrouw Anneke overleden. Ze is zes maanden ziek geweest en bezweken aan asbestkanker. Op 5 mei was de uitvaart. De afscheidsdienst werd geleid door mijn zwager, dominee Johan Weij. In de preek vertelde hij o.a. over de engelen die Anneke tijdens haar ziekte heeft gezien. Hij noemt dat "verrassingen van onze hemelse Vader". Luister maar:

 

Het derde verhaal is ook persoonlijk, maar minder heftig. Lees het verhaal van Guurtje, klik hier.

Een engel stelde mijn zoon gerust

 

 

 

2

Op zoek naar engelen

De Bijbel doet helemaal niet moeilijk over het bestaan van engelen; ze zijn er gewoon.

Maar waar in de Bijbel kun je ze vinden? Daar mag jij naar op zoek gaan.
 • Lees de bijbelstukjes die hieronder staan (klik er op en de tekst komt in beeld) en beantwoord de vraag die erbij staat.
 • Vul je antwoorden in in het formulier hieronder en verstuur dat.
 • Na het versturen krijg je informatie over wat engelen allemaal doen.

Succes!

1. Lucas hfdst.2, verzen 13-14

2. Mattheüs hfdst.1, verzen 18 t/m 24

3. Openbaring hfdst.22, vers 16

4. Openbaring hfdst.12, vers 7

5. Psalm 91 vers 11 en Hebreeën hfdst.1 vers 14

 

Op nog veel meer plaatsen in de Bijbel staat iets over engelen geschreven,
maar deze zijn belangrijk om gelezen te hebben.

Vul nu hieronder jouw antwoorden in.

 

3

Hoe zien engelen er uit?

Hoe engelen er precies uitzien, weten we niet. Maar vergeet de lieve mollige engeltjes met hun pijl en boog. Engelen zijn volwassen wezens, groot, sterk en machtig. Deze hemelse helden zijn zo ontzagwekkend, dat er eerst tegen de mensen die ze ontmoeten, gezegd moet worden: "Wees niet bang". Engelen werken meestal onzichtbaar, maar soms staan mensen oog in oog met een engel. Zoals Zacharias en Maria, die de engel Gabriël zagen en bang werden.

De Bijbel noemt verschillende 'soorten', zoals aartsengelen, cherubs en serafs. Engelen vertonen zich meestal als gewone mensen, bij voorbeeld een in het wit geklede jongeman. Cherubs zijn engelenfiguren met twee vleugels. Ze bevinden zich vaak in de buurt van Gods troon, zeg maar als een soort lijfwachten. In de beschrijvingen in de Bijbel lijken ze soms op dieren, maar niet altijd. Serafs lijken wel op cherbus, maar ze worden toch ook weer anders beschreven, met zes vleugels.

Op een heel mooie manier (vind ik) zijn engelen uitgebeeld in de serie "Kindom and Empire". Kijk maar naar de filmfragmenten hieronder.

 

4

Engelen in het leven van Jezus

Er zijn vier momenten geweest waarop een engel (of meerdere) een rol gespeeld heeft in het leven van Jezus. Drie van die momenten zie je in het filmpje hieronder. Weet jij het vierde?

 

5

Wie waren Gabriël, Michaël en Lucifer? 

Gabriël

Hij is de bekendste engel. In het eerste hoofdstuk van Lucas lezen we dat hij een blijde boodschap van God overbrengt aan Zacharias en daarna aan Maria. Ook in het boek Daniël wordt hij een keer genoemd. Zijn naam betekent: sterke man van God. 
 

Michael

Deze engel komen we drie keer tegen in de Bijbel. in het boek Daniël staat dat hij tegen goddeloze demonen strijdt. De brief van Judas vertelt dat Michaël ooit een gewaagde confrontatie met de duivel had (Judas 9). En uit het boek Openbaring blijkt dat Michaël oorlog voert tegen Satan en zijn demonen en hen uit de hemel slingert (Openbaring 12:7-9). De naam Michael betekent: wie is als God.


Lucifer

Deze naam komt in de Bijbel niet voor. Het is een Latijns woord dat letterlijk “lichtbrenger” betekent. In het Latijn duidt het meestal op de morgenster, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel. In de Bijbel wordt de duivel nergens Lucifer genoemd. Dit gebruik van het woord “lucifer” is waarschijnlijk ontstaan door het samenvloeien van twee afzonderlijke verhalen: het Joodse verhaal over gevallen engelen en de mythe over de morgenster.
 

Rafael

De bijbel van de Rooms Katholieke Kerk heeft een aantal boeken die niet in 'onze' bijbel staan. Eén daarvan is het boek Tobit, en daar wordt nog een derde engel genoemd: Rafael (dat betekent: God geneest). Hij vergezelt de jonge Tobias, de zoon van Tobit, op zijn gevaarlijke reizen. Pas nadat Tobias veilig is teruggekeerd, maakt de engel zich bekend als "Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren".
 

6

Duivel en demonen

De Bijbel vertelt niet zo veel over wie de duivel (ook wel satan genoemd) is en waar hij vandaan komt. Hij ís er gewoon - en hij is de grote tegenstander van God, en dus ook van de gelovigen. Hij is er op uit al het mooie en goede dat God doet en gedaan heeft, tegen te werken en te slopen. Pas op voor hem en zijn handlangers en onderschat hem niet! 

 
Eén van de namen van de duivel is Beëlzebul. In Mattheüs hfdst.12 wordt hij genoemd "de vorst der demonen". Lees dit gedeelte maar eens, klik hier.
De naam Beëlzebul is een scheldnaam en betekent zoiets als: Koning Strontvlieg.
 
  

Demonen

De duivel heeft flink wat handlangers: boze geesten, demonen. Ook daarover blijft de Bijbel wat vaag - waarschijnlijk om niet de aandacht op hen te vestigen, maar op God en op Jezus. We kunnen in ieder geval zeggen, dat boze geesten / demonen macht kunnen hebben over mensen en hen dan allerlei ellende bezorgen. En ook dat vooral gelovigen hun mikpunt zijn. De bijbelschrijver Paulus waarschuwt daarom: "Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht (...) Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen" (Efeziërs hfdst.6, verzen 10 en 12).

Gelukkig is God sterker. En in Mattheüs hfdst.25, vers 41 staat dat hij en al zijn aanhangers zullen eindigen in "het eeuwige vuur". 1 Johannes 4 vers 4

7

Foute engelen

Ja, die zijn er ook! Er is tegenwoordig veel aandacht voor beschermengelen, engelbewaarders of je persoonlijke engel met wie je contact zou kunnen hebben en die allerlei boodschappen voor je zouden hebben. Je hoeft maar even te googlen en je vindt van alles.

Beschermengelen google search

Hoe ik daarover denk? Nou, heel radicaal: blijf daarvan af! Doe er niet aan mee! Je begeeft je in een duister, schimmig circuit en voordat je het in de gaten hebt, sta je onder invloed van die duistere machten. "God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis". Besteed je aandacht en energie aan Hem - daar kom je het verst mee. Precies zoals de engel die aan Johannes allerlei visioenen had laten zien (boek Openbaring) twee keer heel stellig zei: "Je moet mij niet aanbidden, maar alleen God!" (Openbaring hfdst.19 vers 10 en hfdst.22 vers 9).
 
 

8

Vier kunstwerken van engelen

Guurtje Leguijt, romanschrijver en kunstenares, wonend in Alphen a/d Rijn, heeft vier prachtige kunstwerken van engelen gemaakt.

Klik hier om ze te bekijken