Kerkdienst 23 augustus 2020

Kinderdienst, aanvang 10.00 uur
Locatie: Kruispunt, Alphen a/d Rijn
   
  

Medewerkenden:

 • Kand. Roel Koelewijn (NGK Bunschoten): voorganger
 • Gezamenlijke muziekgroep Kruispunt / Verbinding
 • Eldert Jongejan: bijbellezing + gebed
 • Jaco Weij: kindermoment
  

Orde van dienst:

 • Inleidende muziek
 • Welkom
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Prachtige God (Opw.626)
 • Leefregels: Kolossenzen 3 : 12 - 17
 • Zingen: God roept ons (Sela)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Ezelsoren
 • Bijbellezing: Jesaja 3 : 16 t/m 4 : 6
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 27 (Psalmproject)
 • Gebeden
 • Herinnering aan het kollektemoment
 • Zingen: Tienduizend redenen (Opw.733)
 • Zegen
 • Uitleidende muziek
   

Link: