Kerkdienst 16 augustus 2020All inclusive

Aanvang 10.00 uur
Locatie: Lichtbaken, Rijsenhout
 
  

Vandaag deel zeven van de achtdelige prekenserie, waarin we aandacht geven aan de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.

Waarom is dat 'all inclusive'? Wat heeft dit jou te zeggen en wat kun jij daarmee?
Dat zal in elke preek duidelijk gemaakt worden.
 
  
 
Deel 7: De brieven van het Nieuwe Testament

 

Medewerkenden:

 • ds. Jaco Weij - voorganger
 • Fenneke de Jong. Roy Schaay en Johan v.d.Zwaard - muziek
 • Bonna v.d. Wijngaard - bijbellezing + gebed
 • Esther Postma - kindermoment
 
Orde van dienst:
 • Inleidende muziek
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Zingen: ‘Door uw genade, Vader’ (Opw.369)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: ‘Vergeving’ (Opwekking Kids 159)
 • Bijbellezingen:
  • Romeinen 1:17
  • 1 Korinthiërs 6:18-20
  • Galaten 3:27-28
  • 2 Thessalonicenzen 1:1-5
  • 1 Petrus 2:12
 • Verkondiging 1: Brieven - algemeen deel
 • Zingen: ‘Spreek, o Heer, door uw heilig Woord’ (Opw.689 vers 1)
 • Verkondiging 2: Brieven - thematisch-inhoudelijk deel
 • Zingen: ‘Leer ons Heer, uw volmaakte weg’ (Opw.689 vers 2 en 3)
 • Gebeden
 • Herinnering aan de kollektemogelijkheid
 • Zingen: ‘Heer, ik prijs uw grote naam’ (Opw.430)
 • Zegen
 • Uitleidende muziek
   

Links: