Van Adam tot Abraham Samen geloven in de tijd van de Bijbel 1
 
 
 
1. Altaren in het land
 
   
Als we naar de eerste periode van de bijbelse geschiedenis kijken, dan vinden we het volgende over 'alleen of samen geloven':
 
 Nomaden-tent
 • Tot aan Abraham lezen we alleen dat mensen 'de naam van de HEER' aanriepen en een altaar bouwden om aan God offers te brengen.

 • Abraham. Hij werd door God geroepen om op reis te gaan; God zou hem de weg wijzen. Toen hij in het beloofde land was aangekomen, heeft hij rondgezworven en op verschillende plaatsen voor korte of langere tijd gewoond (als nomade in een tent). In het boek Genesis lezen we dat hij op minstens 4 plaatsen in het land een altaar heeft gebouwd voor God. Dat was altijd nadat hij iets bijzonders had meegemaakt - met God wel te verstaan.

 • Ook Abraham's zoon Izaäk en kleinzoon Jakob (zij hadden ook geen vaste woonplaats) bouwden een altaar naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis.
Overzichtskaartje
 
  
Het is niet zo moeiljk te bedenken wat ze bij zo'n altaar deden.

 Samenvatting 

 

 • Samen geloven begint eigenlijk bij God. Hij zoekt contact, ook met jou.

 • Als we Abraham als voorbeeld nemen, zien we dat hij contact zoekt met God - op speciaal daarvoor gekozen plekken en op bijzondere momenten.

Hoe is dat bij jou?

  • Zoek jij contact met God? Hoe? Wanneer? Waar?
  • Lukt dat écht?
  • Wat kan jou helpen om dat contact te verbeteren?