Van Egypte tot beloofde land Samen geloven in de tijd van de Bijbel 2

Zoek op het internet de betekenis op van het woord 'pleisterplaats'

Intro. Weet je welkom!

 

  • Wat heb je gevonden?
  • Wat zegt dit over de vier foto's hieronder? 

 

 

 

 

 2. Een tent in de woestijn

 
Het volk Israel is bevrijd uit de verschrikkelijke slavernij in Egypte. Ze zijn op weg naar het land dat God al aan Abraham beloofd had.
Bij de berg Sinaï verschijnt God aan Mozes en indirect aan het hele volk en zegt (vrij vertaald): "Ik ben jullie God, jullie mogen mijn volk zijn. Mijn naam is Jahweh en dat betekent: Ik zal jullie altijd trouw blijven".
Mozes gaat de berg op en is bij God 'op bezoek'. Daar hoort hij God zeggen:  
  

"Vraag de Israëlieten Mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan".

Je kunt dit vinden in  Exodus, hfdst.25 verzen 1 t/m 9.

  

Het-heiligdom-voor-God wordt in dit bijbelgedeelte genoemd: tabernakel.  

TABERNAKEL - dit woord komt uit het Latijn en betekent het eigenlijk gewoon "tent". Maar wel een heel bijzondere tent: de verplaatsbare woning van God.

In het boek Exodus komen we nog twee andere namen tegen: tent waarin de verbondstekst bewaard wordt en 'ontmoetingstent. Dat eerste heeft te maken met de twee stenen platen waarop de Tien geboden stonden gegraveerd; deze lagen namelijk in de ark van het verbond.
De tweede naam (ontmoetingstent) wil duidelijk maken, dat Jahweh, de HEER, Zijn volk Israël graag wil ontmoeten en bij hen wil wonen.

 

In de volgende hoofdstukken van het boek Exodus wordt dan beschreven dat God tegen Mozes zegt hoe dit heiligdom eruit moet gaan zien en dat een aantal vaklieden de tabernakel met alle inventaris bouwt. 
Als alles klaar is en iedereen voorbereid is om God te ontmoeten, verschijnt de HEER
 

Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.

Wat zal dat voor de Israëlieten indrukwekkend zijn geweest!  
 

 Het leven is een reis en god reist met je mee 

   

 

 

  

 

 

 

 

Wat heb jij er aan dat je dit allemaal weet?

Dat ontdek je op de volgende pagina.Het is zeker de moeite waard om wat meer te weten over de tabernakel.
Hier zijn drie pagina's van een ander project op deze site: Een tent voor God in de woestijn.
(pagina's openen in nieuw tabblad)