Planning 

Thema 1: zondag 6 t/m donderdag 17 oktober 2019
  
Thema 2: zondag 20 t/m donderdag 31 oktober 2019
  
Thema 3: zondag 3 t/m donderdag 14 november 2019
  
Thema 4: zondag 17 t/m donderdag 28 november 2019
  
Thema 5: zondag 1 t/m donderdag 12 december 2019
 
  

Deo volente