Kerkdienst 9 augustus 2020All inclusive

Aanvang 10.00 uur
Locatie: Graankorrel, Hoofddorp
 
  

Vandaag deel zes van de achtdelige prekenserie, waarin we aandacht geven aan de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.

Waarom is dat 'all inclusive'? Wat heeft dit jou te zeggen en wat kun jij daarmee?
Dat zal in elke preek duidelijk gemaakt worden.
 
  
 
Deel 6: Evangeliën + Handelingen

 

Medewerkenden:

 • ds. Gert-Jan Brienen (CGK Hoofddorp)
 • muziekgroep van De Graankorrel
 • Paul Clement: bijbellezing + gebed
 • kindermoment: Willemijn
 
Orde van dienst:
 • Welkom
 • Groet en votum
 • Zingen:
  • Breng ons samen (Opw.797)
  • Houd vol (Opw.798)
  • God ik adem om van U te zingen (Psalmen voor nu 145)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: We hebben allemaal wat (Elly & Rikkert)
 • Bijbellezingen: Mattheüs 28:18-20, Marcus 16:15-16, Lucas 24:46-47 en Handelingen 1:8, Johannes 20:21-23
 • Overdenking: Het nieuwe normaal: Ga de wereld in!
 • Zingen: Wij hebben U lief (Opw.817)
 • Gebeden
 • Herinnering aan de kollektemogelijkheid
 • Zingen: Jezus overwinnaar (Opw.832)
 • Zegen
   

Links: