Kerkdienst 19 juli 2020All inclusive

Aanvang 10.00 uur
Locatie: Lichtbaken, Rijsenhout
 
  

Vandaag deel drie van de achtdelige prekenserie, waarin we aandacht geven aan de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.

Waarom is dat 'all inclusive'? Wat heeft dit jou te zeggen en wat kun jij daarmee?
Dat zal in elke preek duidelijk gemaakt worden.
 
  
 
Deel 3: Boeken vol profetenwoorden

 

Medewerkenden:

 • ds. Johan Trommel - voorganger
 • 4Him - zang en muziek
 • Dea Piet - bijbellezing + gebed
 • J.T. - kindermoment
 

Orde van dienst:

 • Inleidende muziek: Welkom thuis (Sela)
 • Welkom
 • Belijdenis van vertrouwen en groet van God
 • Zingen: Vul dit huis met uw glorie (Opw.815)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
 • Introductie op de profetenboeken
 • Zingen: Spreek, o Heer, door Uw heilig woord (Opw.689)
 • Verkondiging in 3 delen
  • bijbellezing: Jeremia 1 : 4 - 10
  • verkondiging 1: Persvoorlichters
  • muziek: Ruach
  • bijbellezing: Jesaja 64 : 3 - 8 en Jesaja 53 : 5 - 7
  • verkondiging 2: Irritante spelbrekers
  • muziek: Ruach
  • bijbellezing: Maleachi 3 : 1-2, 19-20 en 23-24
  • verkondiging 3: Influencers van hoop 
 • Zingen: God van trouw, U verandert nooit (Opw.542)
 • Gebeden
 • Herinnering aan de kollektemogelijkheid
 • Zingen: Ere zij aan God de Vader (Gez.255:1)
 • Zegen
 • Uitleidende muziek: Ruach (Opw.129)
   

Links: