Durf jij de stilte aan?

JEUGD-PAGINA         

Starter

We beginnen met een filmpje: I am God.
  

      

Intro

In het bijbelboek 1 Koningen (hfdst.19) staat een verhaal over de profeet Elia. Hij zat in een geestelijke dip - zeg maar gerust: een geloofscrisis. Daardoor zag hij het leven niet meer zitten. Hij was naar een eenzame plek gegaan om daar in alle stilte na te denken.
Toen kwam er een engel van God naar hem toe, die hem geestelijk weer een beetje op de been hielp. Elia ging verder en belandde bij de berg Sinaï (ook wel Horeb), waar God ooit de Tien geboden gegeven had.
Toen Elia daar was, zag het er naar uit dat God hem zou gaan opzoeken. Het ging plotseling hard stormen, daarna schudde de grond onder hem en was er opeens een groot vuur. Maar in die schrikwekkende verschijnselen was God niet.

Daarna kwam er een zachte stilte. En op dát moment kwam God en begon een gesprek met Elia.

Ook wij kunnen merken dat God contact met ons zoekt en iets wil duidelijk maken. Maar dan moeten we daar wel open voor staan. Dat lukt het beste door stil te zijn, een stille plek op te zoeken en tijd nemen om je te concentreren op God.

Enkele punten uit de preek over dit thema:

1. God belooft:        “Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
1.God belooft:         Ik geef raad, op jou rust mijn oog”.

1.God belooft:         (Psalm 32 vers 8)

2. Als God contact met jou zoekt, doet Hij dat om je de weg te wijzen door het leven. Hoe doet Hij dat?
  • door allerlei gebeurtenissen word je in een bepaalde richting gestuurd
  • door een ingeving, een gedachte die opeens in je opkomt
  • door een bemoediging; dat kan een lied zijn of een bijbeltekst of iets dat iemand tegen jou zegt, enz.
3. Hoe leer je te luisteren?
  • vul je met Gods Woord
  • verminder de geluiden
  • “Heer, ik wil vandaag uw weg gaan”
    
Bekijk het filmpje hieronder.
  

 • Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen hebt.

  

Een dridubbele oefening in stil zijn en luisteren

Voordat je verder gaat, zorg dat je allemaal een papier en pen bij de hand hebt.
   

1.  

We nemen enkele minuten stilte.
 • Welke gedachten komen bij je naar boven?
 • Schrijf ze direct op, zonder al te veel na te denken; het gaat om je eerste gedachten nu je stil bent.
Bespreek daarna met elkaar: hoe vond je het om stil te zijn? Lukte het om je gedachten te focussen? Wat heb je opgeschreven? 
   

2.

Lees de onderstaande bijbelverzen uit Johannes 10.

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij.
  
We nemen weer enkele minuten stilte.
 • Welke gedachten komen nu bij je naar boven?
 • Schrijf ze weer direct op, zonder al te veel na te denken; het gaat ook nu om je eerste gedachten nu je in stilte nadenkt over dit bijbelstukje.
Daarna vertellen we elkaar:
 • Hoe was het om in stilte dit bijbelgedeelte op je te laten inwerken?
 • Lukte het om je gedachten te focussen?
 • Wat heb je opgeschreven?
 

3.

Het project is klaar, de themadiensten zijn geweest, we hebben vijf gesprekken gehad.

We nemen voor de derde keer enkele minuten stilte en beantwoorden de onderstaande vragen: 
 • Heeft het aan je verwachtingen voldaan?
 • Wat heeft het je gebracht?
 • Heb je al enig idee hoe je een vervolg wilt geven aan wat je in de afgelopen weken hebt ontvangen, besproken en meegekregen?
Daarna maken we een rondje en vertellen elkaar wat we hebben opgeschreven.

  

We sluiten af met een filmpje

 • Vanuit Winnipeg (Canada) krijgen we een groet en aansporing mee om vooral door te gaan. Want, zo luidt het motto van het project: “Je bent zelf verantwoordelijk voor je geestelijke leven”.   


  
  

  

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen