Een en al oor


Op deze pagina vind je:

 • de geluidsopname van de preek van de vijfde themadienst
 • gespreksvragen en video voor de vijfde bijeenkomst

   

Themadienst 1 december 2019

Voorganger: ds.Johan Trommel
Welkom: Sieberen de Vries
Bijbellezing: Lies Kaptein
Engelstalige groet en aansporing: Dustin Funk (voorganger Oasis Church, Winnipeg)
Kerntekst: Johannes 10:27
       
Preek "Een en al oor" + afsluiting van het project met lofprijzing en aanbidding
 
       
Vijfde bijeenkomst
 
GESPREKSVRAGEN
 

 Verbonden met elkaar

 • Maak een rondje: denk nog even terug aan het gesprek van de vorige keer; wat heb je toen als bemoediging voor jou persoonlijk ervaren en hoe is dat met je meegegaan de afgelopen weken?
 • Ben jij iemand die kaarten, gps en google-maps gebruikt? Of liever je eigen intuïtie? Wat werkt het beste?

  
Bekijk de video-studie vanuit Oasis-church


 • Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen hebt.

   
Introductie

We leven bijna allemaal met een ritme van dagelijkse routines dat maar weinig verandert - eigenlijk alleen wanneer we in een andere fase van ons leven komen.
Als we ons willen laten leiden door de Heilige Geest, betekent dit dat we in het gewone ritme van elke dag opmerkzaam zijn, luisteren, en verwachten dat de Heilige Geest aan het werk is en tot ons zal spreken.

Jezus heeft ons Zijn Geest beloofd om bij ons te zijn en in ons te werken als onze raadsman, onze gids en onze leraar. Soms leidt Hij ons naar grote veranderingen in ons leven. Maar meestal werkt de Heilige Geest in de kleine, dagelijkse dingen, zoals: Hij maakt ons duidelijk wat onze partner nodig heeft, Hij maakt ons attent op iemand in onze omgeving die behoefte heeft aan meeleven, of Hij toont ons een maatschappelijk issue waarvan Hij wil dat we daarbij betrokken raken. Aan ons het is dan om te luisteren en gehoorzaam in actie te komen.

   
Gesprek

1. Wat doe je als de accu van je auto leeg is of de batterij van je telefoon?
    
2. Is er een periode in je leven geweest waarin jouw relatie met Jezus bekoeld of zelfs koud was?
 • Deel met elkaar hoe je dat ervaren hebt en wat dat met je gedaan heeft?
 • Wat heb je gedaan om daar verandering in te brengen of hoe heb je ervaren wat God gedaan heeft om die relatie weer op te laden en nieuw leven in te blazen?
     
3. Lees Johannes 5:19 en 30.

Jezus heeft Zich nooit afgevraagd: ‘wat voor indrukwekkende dingen kan Ik vandaag doen voor God?’ Hij was er altijd op gericht aan te sluiten bij wat Zijn Vader deed: “wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier”.
 • Als jij bidt, vraag je God dan de door jou gekozen plannen / werkzaamheden / taken te willen zegenen? Of vraag je de Heilige Geest je te laten zien waar God aan het werk is, zodat je daarbij kan aansluiten?
 • Als je je gebeden in die richting zou aanpassen, wat zou dat voor effect hebben op de manier waarop jij elke nieuwe dag tegemoet treedt?
  
4. Lees Johannes 10 : 14-16 en 27.

We willen graag de stem van God leren herkennen, die tot ons spreekt door de Heilige Geest.

In de themadienst zijn 5 ‘filters’ genoemd die je kunnen helpen te ontdekken dat en hoe God tot je spreekt als jij aan het bidden bent.

  1. geloof ik écht dat dit van God komt of kan komen?
  2. is het in overeenstemming met het Woord van God?
  3. is het wijs?
  4. is het in lijn met mijn kwaliteiten / talenten / gaven?
  5. kunnen mijn gelovige familie of vrienden er achter staan?
 • Bespreek met elkaar welke van deze ‘filters’ jou in het verleden hebben geholpen of in de toekomst zouden kunnen helpen.
 
5. Wees stil voor het aangezicht van God”.
 • Vind jij dat gemakkelijk of moeilijk? Waarom?
  
6. Iemand schreef ooit: “Vroeger was ik bang om te falen in iets wat belangrijk voor mij was. Nu ben ik bang om succesvol te zijn in de dingen die niet belangrijk zijn”.
God wil graag dat we stil worden voor Hem en luisteren, zodat we vooral niets missen van wat Hij ons aanreikt.
 • Ben jij bang om op zo’n manier stil te worden voor God? Waarom wel of waarom niet?
 

7. Reageer eens op de vraag: Zou God werkelijk tot iemand als ik willen spreken en wat kan ik doen om daar meer open voor te staan?

     

Afsluiting

Het project is klaar, de themadiensten geweest, de gesprekken afgerond.
 • Heeft het aan je verwachtingen voldaan?
 • Wat heeft het je gebracht?
 • Heb je al enig idee hoe je een vervolg wilt geven aan wat je in de afgelopen weken hebt ontvangen, besproken en meegekregen?

Sluit af met (kring-)gebed, nadat je gebedspunten hebt benoemd en gedeeld.

 

 
    Gedachte om mee te nemen
  

    Geef mij de oren van Samuel, o Heer,
    wijd open en bereid te horen
    elke fluistering van Uw stem.
    Toegewijd om net als hij
    Uw roepstem te beantwoorden
    en gehoorzaam te zijn aan wat U van mij vraagt.

vrije vertaling van een 19e eeuws Schots kinderliedje  

Klik hier voor het origineel  

  

  

Stay pluggd in

Eerdere reacties  

0 #3 RE: Thema #5Judith Lanooij 04-12-2019 19:45
Het was top! Mooie momenten met elkaar beleefd, veel vertrouwen in de groep en wat leuk om weer nieuwe zusjes en broertjes te leren kennen! Ik heb genoten van de afgelopen weken, en ga nog even door met het uitwerken van al de prastpapieren. Niet omdat het moet, maar omdat ik goede momenten koester en wil inprenten. We zijn gezegend!
Citeer
0 #2 Preek 5John Regtop 04-12-2019 19:02
Net (woensdagavond) de 5e preek geluisterd omdat ik er zondag niet bij kon zijn. Top preek. Mooie muziek. Ik kijk uit naar de gespreksavond maandag aanstaande.
Citeer
+1 #1 avond 5groep 4 dinsdag 03-12-2019 21:32

Stay plugged!
(zie foto hierboven)
Citeer

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen