Heeft bidden echt zin?

JEUGD-PAGINA         

Starters

Aan het eind van de vorige avond ben je uitgedaagd een ‘next step’ te zetten, n.l. tot aan het einde van dit gemeenteproject elke week op (minstens) één dag bewust tijd met God te nemen (15 à 30 minuten).
 • Is je dat gelukt? Hoe heb je dit ervaren?
 • Nee? Wat heeft ervoor gezorgd dat het niet gelukt is?
Wat was dan het gekste waar je ooit om gebeden hebt (een pony? een puppie? of....? )
 • Was dat werkelijk zo raar?
 • Hoe plaats je zo’n gebed tegen de achtergrond van wat de vorige keer aan de orde kwam: groeien in je geloof?
     

Intro

Een bekend kinderliedje zegt:

          Als je bidt, zal Hij je geven;
          als je klopt aan de deur, zal Hij open doen;

          als je zoekt, dan zul je vinden. Halleluja.

Iedereen die wel eens serieus gebeden heeft, weet dat dit niet voor alle gebeden opgaat. Natuurlijk, bidden om een pony of een mooie scooter - dat is iets waarbij ik me kan voorstellen dat God zou zeggen: “ga daar maar voor sparen en koop ‘m dan maar”.

Maar als je serieus bidt om iets dat heel belangrijk is voor je (toegelaten worden tot een studie of om genezing van iemand die dichtbij je staat) en het gebeurt niet - dan kun je het daar knap moeilijk mee hebben.

Deze keer gaat het over de vragen die naar boven kunnen komen als God ‘nee’ zegt (de z.g. ‘onverhoorde gebeden’). Best een pittig of misschien zelfs heftig thema.

Verwacht vandaag geen pasklare antwoorden, maar hopelijk kunnen we elkaar wel iets meegeven waar we wat mee kunnen.

    
Bekijk het filmpje hieronder.
  

Bedenk tijdens het kijken allemaal 2 vragen die je straks zou willen bespreken.

Schrijf ze even op.

   

Gesprek

1. Inventariseer eerst de vragen die jullie tijdens het filmpje hebben opgeschreven.
 • Bepaal samen in welke volgorde je deze vragen aan de orde gaat stellen.
 • Bespreek ze daarna; houd er rekening mee dat sommige vragen gevoelig kunnen liggen.
  
Voor het geval je het moeilijk vond om zelf vragen te bedenken en een gesprek daarover op gang te krijgen, volgen hier 4 gespreksvragen.

 

2. Twijfelen aan God en aan jezelf.
 • In hoeverre herken jij bij jezelf wat Ron v.d. Spoel hierover zegt en wat ook in de preek over dit thema (17 november) is gezegd?
  
3. Francis Chan (fragment 3) zegt iets over redenen voor God om onze gebeden niet te verhoren.
 • Wat zei hij erover?
In de preek is hier ook vrij uitvoerig op ingegaan. Puntsgewijs kwam het volgende langs (zie afbeelding):
 • Wat zou hiermee bedoeld worden en wat vind je daarvan?
 
4. God heeft iets beters met ons voor.
In de preek is gezegd: “God is geen mobieltje die je na gebruik weer in je achterzak steekt”.
 • Wat zegt jou dit?
God heeft iets beters met ons voor.
 • Helpt dat jou? Of juist niet?
 
5. Drie handreikingen om vol te houden.
 • Bespreek met elkaar wat dit voor jou zou inhouden.
  
      

We sluiten af met “Trust in You” (Lauren Daigle)


   

Na vandaag .....

Schrijf de komende tijd eens op waar je zoal voor gebeden hebt. Kijk over een tijdje wat God van dat ‘lijstje’ verhoord heeft. Je zult ontdekken dat God in jouw leven aan het werk is en dat bidden dus echt wel zin heeft.
  
  

  

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen