Als God 'nee' zegt


Op deze pagina vind je:

 • de opname van de preek van de vierde themadienst
 • filmpje "Een gebed dat levens veranderde"
 • gespreksvragen en video voor de vierde bijeenkomst

   

Themadienst 17 november 2019

Voorganger: ds.Johan Trommel
Bijbelgedeelten: Jesaja 55:6-9, Johannes 15:13-16 en 2 Korinthiërs 12:7b-10
   

 

   
       
Vierde bijeenkomst
 
GESPREKSVRAGEN
 

 Verbonden met elkaar

 • Maak een rondje: hoe gaat het nu met je?
 • Wat is jouw droom-vakantie?

  
Bekijk de video-studie vanuit Oasis-church


 • Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen hebt.

   
Introductie

Schrijver John Eldredge stelt een nijpende vraag: “Bidden plaatst ons voor een groot dilemma. We willen graag bidden, het zit in ons om houvast te zoeken. We willen heel graag geloven dat Gods wil in en door ons zal gebeuren. Maar als dat nou niet zo lijkt te zijn, wat moeten we dan?”

Jezus leert ons om nooit op te geven om te vragen, te zoeken, aan te kloppen - want we hebben een goede Vader in de hemel (Mattheüs 7:7-11). Het geschenk van het gebed is een waardevolle schat die Hij ons heeft gegeven. Het is onze geestelijke navelstreng, hét middel om de moed niet te verliezen en staande te blijven in de moeilijkste perioden van ons leven. Maar als gebeden niet verhoord worden, voelt dat alsof God ons het belangrijkste middel om kracht, vrede, wijsheid en hoop te ontvangen, heeft afgenomen.

Zolang we hier op aarde zijn, zullen we bidden vanuit een beperkt perspectief. Zoals Paulus schreef: “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben” (1 Korinthiërs 13:12). Eéns zullen we het complete plaatje zien, voor nú is het allerbelangrijkste voor ons te weten dat God van ons houdt. In geloof onderweg weigeren we om op te geven en staan we God toe ons hart te veranderen als we op Hem gefocust blijven.

   
Gesprek

1. Als je terugkijkt op je leven, wat was dan het gekste waar je ooit om gebeden hebt (een pony? een puppie? of....? )
 • Was dat werkelijk zo raar?
 • Hoe plaats je zo’n gebed tegen de achtergrond van wat de vorige keer aan de orde kwam: groeien in geloof?
    
2. Verwacht je dat God antwoord geeft als je bidt?
 • Deel met elkaar gebeden waarvan je duidelijk gemerkt hebt dat God geantwoord heeft.
     
3. Er kunnen gebeden zijn die je lange tijd gebeden hebt zonder een antwoord te krijgen.
 • Wat voor gedachten of gevoelens over God en over jezelf riep die ervaring bij jou op?
  
4. Lees Mattheüs 16:21-23.
Petrus’ verlangen ten aanzien van Jezus klinkt heel redelijk - hij wil Jezus de verschrikking van lijden en dood besparen. Toch antwoordde Jezus hem heel scherp, omdat Petrus’ verlangen niet in lijn was met Gods plan.
 • Bespreek met elkaar dingen die je hebt zien gebeuren of zelf meegemaakt waarbij Gods-plan-ten-goede zichtbaar is geworden op een manier die totaal anders was dan jij had gewild of gehoopt?
    
Paulus had vurig gebeden of God de ‘doorn in zijn vlees’ wilde wegnemen, maar Gods antwoord was ‘nee’. God wilde dat Paulus op Hem zou steunen en niet op z’n eigen kracht.
 • Heb jij ooit een ‘nee’ gekregen van God? Of een ‘nog niet’?
 • Hoe heeft dat jouw relatie met Hem gevormd?
  
6. Wij geloven in een op de toekomst gerichte God; vandaar dat sommige onverhoorde gebeden zonder blik op de eeuwigheid zinloos zijn.
 • Hoe helpt de hoop op de vervulling van Gods beloften in de toekomst jou om om te gaan met onverhoorde gebeden?

     

Afsluiting

Zijn er op dit moment in jouw leven gebeden die God (nog) niet verhoord heeft?
 • Neem enkele minuten tijd om daar in stilte over na te denken. Schrijf ze op en bewaar dat papier; wellicht dat je over een tijd nog eens leest wat je hier opgeschreven hebt, en je verrast bent: ‘God heeft mijn gebed tóch verhoord’.
 • Wil je hierover iets delen vanavond?
 • Sluit de avond af met (kring-)gebed, waarin je o.a. meeneemt wat zonet gezegd is.

 Lukt het om een samenvatting van deze avond in één of enkele zinnen te geven, waarmee je andere deelnemers aan het project kunt bemoedigen of op een bepaald spoor zetten? Zij kunnen daar kennis van nemen wanneer jullie ‘samenvatting’ is geplaatst als ‘reactie’ onderaan deze webpagina.

 

 

     Gedachte om mee te nemen

     Hoor, o God, mijn smeken,
     sla acht op mijn gebed,
     van het einde der aarde roep ik U aan,
     want mijn hart bezwijkt.
     Breng mij op een rots hoog boven mij,
     U bent altijd mijn schuilplaats geweest,
     een toren te sterk voor de vijand.
                                                          Psalm 61:2-4

  

  

Eerdere reacties  

+1 #3 Opnieuw mooie gesprekkenHenk Reinbergen 01-12-2019 12:52
Een onverhoord gebed hoeft niet te betekenen dat God 'nee' zegt. We maken deel uit van de gebrokenheid, er is ook een strijd in de hemelse gewesten. Niet alles wat er gebeurt is Gods wil. Uiteindelijk is Hij overwinnaar.
Citeer
+1 #2 4e avond - groep donderdag 2Herman Bos 21-11-2019 21:27
God geeft soms zon, terwijl wij nog niet eens om de kaarsen hebben gevraagd.
Citeer
+1 #1 avond 4groep 4 dinsdag 20-11-2019 08:38
Het is mooi als je zeggen kan: ik begrijp God niet altijd, maar ik vertrouw Hem wel atlijd
Citeer

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen