Het grote verhaal


Je kunt thema’s vanuit verschillende perspectieven benaderen. Ds. Mark Janssens en ds. Johan Trommel verzorgden beiden een preek over dit tweede thema. Ds Janssens heeft gekozen voor een benadering vanuit de diepte, terwijl ds. Trommel het thema meer vanuit de breedte benadert. De preken vullen elkaar heel mooi aan. Van harte aanbevolen!

  

Op deze pagina vind je:

 • de opname van de preek van de tweede themadienst (20 oktober)
 • filmpje 'Curling en bijbellezen'
 • gespreksvragen en video voor de tweede bijeenkomst
 

Themadienst 20 oktober 2019

Voorganger: ds. Mark Janssens

Bijbelgedeelten: Jeremia 31:23, 25, 28, 31-34 en Lucas 22:14-20

   
Een nieuw verbond
   

In de preek wordt o.a. verwezen naar een schilderij van Rembrandt: Jeremia.

      

     
       
Tweede bijeenkomst
 
GESPREKSVRAGEN
 

 Verbonden met elkaar

 • Maak een rondje: welk nieuwsbericht op tv, radio, krant of nieuwsapp heeft jou in de afgelopen weken erg beziggehouden?
 • Wat is het laatste boek dat je tot nu toe gelezen hebt? Hoe vond je dat boek? Heb je stiekem de laatste bladzijde gelezen om te weten te komen hoe het verhaal zou aflopen?


Bekijk de video-studie vanuit Oasis-church


 • Bespreek met elkaar waar het over ging en wat je niet goed begrepen hebt.

  
Introductie

Zes en zestig boeken. Meer dan 40 schrijvers. Geschreven gedurende een periode van meer dan 1500 jaar. Elke auteur werd geïnspireerd door de Heilige Geest om zíjn kleine stukje van Gods grote verhaal op te schrijven. Al die boeken samen vormen het complete Woord van God - heenwijzend naar Jezus, de belichaming van Gods plan om ons te verlossen en terug te brengen in een harmonieuze relatie met Hem, voor eeuwig.
De Bijbel lezen, begrijpen én gehoorzamen kan een overweldigende uitdaging worden. De voortgang van wat God doet en alle bewegingen in de Bijbel zullen ons helpen ontdekken dat elk verhaal en elk detail een plaatsje heeft in het grote verhaal van God. Inzicht te krijgen in dit grote verhaal helpt ons de Bijbel te gehoorzamen en trouw te zijn aan wat God zegt, elke dag van ons leven. God wil graag dat ook jij een deel wordt van dit grote verhaal.

   
Gesprek

1. Is er iemand in jouw omgeving die jij bewondert en op wie je zou willen lijken? Of iemand van wie jij een belangrijke levensles hebt geleerd? Wie is dat en waarom?
   
2. De Bijbel staat vol met verhalen over God die door gewone, reële mensen heen werkte in alledaagse, reële situaties.
 • Is er een persoon in de Bijbel met wie jij je speciaal verbonden voelt?
 • Wat betekent dat voor jou en hoe past dat voor jou in Gods grote verhaal van schepping, zondeval, verlossing en herstel?
   
3. Mensen, verhalen of ervaringen kunnen ons beïnvloeden op hoe wij over de Bijbel denken en hoe wij naar God kijken.
 • Kun jij voorbeelden noemen van bijbelwoorden of -verhalen die uit hun verband werden gerukt of zelfs ‘misbruikt’? 
 • Heb jij jezelf daar ook wel eens op betrapt? Waar ging dat toen om?  
  
4. Vertel eens aan elkaar hoe jij hebt ervaren dat iemand de Bijbel op een wijze manier heeft gebruikt om jou te bemoedigen, op te bouwen, te corrigeren (vermanen) en/of hoop te geven - ja, ook het vermanen.
   
God heeft Zijn Zoon gezonden om ons te verlossen, omdat wij op geen enkele manier vergeving van zonden kunnen verdienen.
 • Heb jij wel eens geprobeerd Gods genade te ‘verdienen’ of bij Hem in een goed blaadje te komen? Hoe dan?
 • Ben jij wel eens bang dat God jou niet zal vergeven omdat je te veel fout gedaan hebt of bepaalde zonden te vaak begaan hebt?
 • Hoe voelt het dat Jezus van jou houdt en Zijn leven gaf om jou te redden, en niet om je te veroordelen?
  
In een nieuwe relatie met Jezus gebracht zijn door Zijn volbrachte werk betekent dat je wordt uitgenodigd om deel uit te maken van Gods grote verhaal. Jezus vraagt ook van jou het goede nieuws over Hem te delen met anderen om je heen.
 • Hoe kun jij een getuige van Hem zijn?
 • Waar en hoe zou jij een mogelijkheid hebben om anderen over Jezus te vertellen? Ga je daar vanaf morgen werk van maken?
    
7. Hoe ben jij door het lezen, begrijpen en gehoorzamen van de Bijbel veranderd? Is je geloof verdiept en sterker geworden? Kun je het verschil benoemen tussen b.v. 15 jaar geleden en nu?
Kijk de kring eens rond en bemoedig iemand in de groep door te vertellen hoe je hem/haar hebt zien veranderen in haar/zijn geloof.

     

Afsluiting

Neem enkele minuten waarin iedereen voor zichzelf kan opschrijven (voel je vrij gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren onderaan deze pagina):

 • Dit heb ik ontdekt vandaag ..........
 • Ik kan daar wel iets mee, namelijk: ..........
  Bedenk tenslotte samen een samenvatting-in-één-zin van deze avond en sluit af met (kring-)gebed.

 

 

     Gedachte om mee te nemen

     Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord
     hebt ook doen (...)
     Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid
     brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet,
     maar als iemand die ernaar handelt - die is gelukkig te prijzen,
     uist om wat hij doet.
                                                          Jakobus 1 : 22 en 25 
  

  

   

Eerdere reacties  

0 #6 Het Grote VerhaalJohn Regtop 18-11-2019 18:35
De Bijbel is en blijft een actueel boek met menesen waaraan je je kunt spiegelen en waardoor je verder kunt.
Citeer
+1 #5 Dinsdag groep 2Mirjam Immerzeel 02-11-2019 13:55

Goede avond gehad. We hebben het gehad over Gods grootheid en over het getuigen over Hem op de plek waar God ons heeft geplaatst. Fijn om samen de avond met gebed te kunnen afsluiten!
Citeer
+1 #4 Het Grote VerhaalHenk Reinbergen 01-11-2019 18:51

Groep donderdag 1 heeft in alle openheid o.a. enkele lastige dingen van het geloof besproken.
Citeer
+2 #3 Het grote Verhaal - groep donderdag-2Herman Bos 31-10-2019 22:14

Samenvatting-in-1-zin: We halen kracht en troost uit Gods Woord, wat er ook gebeurt en wat we ook lezen in het nieuws; de Schrift blijft groot Nieuws!
Citeer
+1 #2 Het grote verhaalGroep 4 dinsdag 29-10-2019 22:01

De Bijbel laat zien dat God werkt door gewone mensen, dus ook door ons!
Citeer
+1 #1 Woensdag 2Erwin Meems 27-10-2019 17:00

23 oktober, samenvatting in één zin:
Houd elkaar vast!
Citeer

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen