Maak kennis met boeken en schrijvers van het Nieuwe Testament

link  Terug naar menu

Het Nieuwe Testament vertelt over Jezus: wie Hij was, wat Hij gezegd heeft en wat Hij gedaan heeft. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha om ons te redden, dat wil zeggen: ervoor te zorgen dat wij - jij dus ook - zomaar als je gaat bidden naar God toe kunt gaan en contact met Hem kunt hebben.
Jezus is ook opgestaan, nadat Hij gestorven was, en levend geworden; in de kerk wordt dat elk jaar op Pasen gevierd.
Dit verhaal van Jezus staat in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament.
Daarna volgen nog 23 andere boeken. Daarin wordt verteld over wat de volgelingen van Jezus zoal meegemaakt hebben in de eerste jaren.
Ook staan er veel brieven in, die door verschillende mensen geschreven zijn.
Het laatste boek van het Nieuwe Testament vertelt over wat God in de toekomst allemaal zal gaan doen.

In deze puzzel maak je kennis met de boeken en de schrijvers van het Nieuwe Testament.


Klik op een vakje beantwoord de vraag.

Tip: achter het http://www.johantrommel.nl/files/images/icons-logos/icon-lightbulb2.png vind je een overzicht van de boeken van het Nieuwe Testament.

Veel succes.

    

link  Terug naar menu