Kerkdienst Goede Vrijdag

10 april 2020, aanvang 19.30 uur
Locatie: Graankorrel, Hoofddorp
     
  
Medewerkenden:
 • ds. Jaco Weij en ds. Johan Trommel - voorgangers
 • Neline van Bezooijen, Marco Breur en Robin van der Stege - muziek
 • Miranda Adema - bijbellezing + gebed

 

Orde van dienst:    

 • Welkom
 • Mededeling van overlijden
 • Zingen ter nagedachtenis: Liefde was het, onuitputt’lijk (Opwekking 400:1)
 • Votum en groet
 • Toelichting op de symbolische bloemschikking
 • Zingen: Meer dan rijkdom (Opwekking 544)
 • Gebed
 • Zingen: Jezus, Heer, wanneer ik aan uw offer denk (Opwekking 545)
 • Bijbelezing: Mattheüs 27 : 11 - 26
 • Overdenking
 • Zingen: Via Dolorosa (Sela)
 • Gebeden van Goede Vrijdag
 • Bijbellezing: Mattheüs 27:45-46 en 50-51
 • Gedenken van de dood van de Heer
 • Doven van de paaskaars
 • In verstilling op weg naar Pasen: ‘Geef ons uw vrede in deze stilte’ (Sela)

  

Link: